Regiongeologen

Regiongeologen er en felles tjeneste for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner  med hovedkontor ved fylkeshuset i  Tønsberg.

Regiongeologen er fylkeskommunenes spesialrådgiver i ulike spørsmål og bidrar til regionale utviklingsoppgaver med geofaglige innspill til:

  • Arealplaner
  • Geologiske ressurser og regional ressursforvaltning
  • Næringsutvikling og industri basert på uttak av geologiske ressurser
  • Risiko- og sårbarhet i forbindelse med geofarer, f.eks skredrisiko, radioaktivitet og radon
  • Samferdsel (byggeråstoff, veibygging etc.)
  • Helse og miljø (bl.a. radioaktivitet og radon)
  • Geologisk naturarv og forvaltning av naturlandskapet og geologiske attraksjoner til bruk i utdanning, rekreasjon og turisme