Lytt til tekst
SØK MENY

Bilfri dag i Vestfold

Foto: Illustrasjon
Fredag 20. september er det bilfri dag i Vestfold – nå er det de voksnes tur. Vi står sammen om miljøvennlig transport for miljø og helse.

Det er bilfri dag i Vestfold fredag 20. september og alle bilkjørere oppfordres til å la bilen stå denne ene dagen. 

Skolebarn både i Europa og Norge har streiket for et bedre klima. Nå er det de voksnes tur til å vise sitt engasjement for miljøet, et steg videre for å endre våre reisevaner.

Velg alternativ transport 

Det finnes flere alternativer til bilkjøring som heller å ta buss, sykle eller gå til jobb. Det er mer miljøvennlig og bedrer helsen. I dag bor 7 av 10 innbyggere i Vestfoldbyene under 500 meter unna en holdeplass med 4 avganger i timen. Det er videre vært en satsing på utbygging av gang- og sykkelveier.

Mulighetene for å reise kollektiv i fylket er bedre enn du tror. I Vestfoldbyene har vi styrket kollektivtilbudet med hyppigere avganger og kortere reisetid på flere forbindelser. Søk opp dine reisealternativer i appen VKT Reise eller i reiseplanlegger.

Her finner du oversikt over Vestfolds bussruter. 

#Labilenstå

De som vanligvis kjører bil til og fra jobb utfordres fredag 20. september til å la bilen stå. 

Det er ikke like lett for alle å la bilen stå og å reise alternativt. Men oppfordringen er å prøve alternativ transport kun en gang. Mange vil bli positivt overrasket over hvor enkelt det faktisk er. Kanskje kan dette bli starten på å endre reisevanene litt – for eksempel ved å la bilen stå èn dag i uken, eller kanskje oftere.

Ta bilen når du må, men ta buss, sykkel eller gå når du kan, er oppfordringen. Det skal ikke mer til enn en bilfri tur, og du vil oppleve at du både sparer miljøet og ikke minst bedrer helsa.

Mer informasjon om Europeisk mobilitetsuke 

En del av Europeisk mobilitetsuke

Som en del av den Europeisk mobilitetsuke 2019, er bilfri dag et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune, Sandefjord kommune, Tønsberg kommune, Horten kommune, Statens vegvesen og Vestfold kollektivtrafikk. Sammen ønsker vi å få Vestfolds innbyggere til å la bilen stå fredag 20. september.

Den bilfrie dagen er ett av mange tiltak som vil prege Vestfold under Mobilitetsuka fra 16. til 22. september. Det vil i tillegg være skoleaksjoner, morgenaksjoner for å premiere de som allerede tar bussen, sykler eller går, seminarer og sykkelfilmfestival - og du kan ta bussen for en tier i hele Vestfold. Det er med andre ord ingen grunn til å sette seg inn i bilen fredag 20. september. La bilen stå og bli med på den bilfrie dagen - for nå er det de voksnes tur.