Lytt til tekst
SØK MENY

Regional transportplan for Vestfold

Gå direkte til

Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides en egen regional transportplan for Vestfold. Den regionale transportplanen skal avklare mål, virkemidler og tiltak for transport i Vestfold. Planen ligger ute på høring med høringsfrist 3. desember.

Vestfold fylkeskommune har ansvaret for det lokale kollektivtilbudet i Vestfold og utvikling, drift og vedlikehold av fylkesveinettet. Transportløsninger er en viktig faktor når det planlegges for bærekraft.

Fylkeskommunen er også en regional utviklingsaktør som arbeider for en bærekraftig utvikling, blant annet ved å påvirke og legge føringer for hvordan kommunene planlegger for en bærekraftig byutvikling.

Hovedutfordringer for utvikling av transportsystemet kan deles i tre perspektiver:

  • Et mer effektivt, miljøvennlig og sikkert transportsystem
  • Reduserte negative virkninger fra transport
  • Tilstrekkelig med midler til å utvikle transportsystemet

Regional transportplan på høring

Den regionale transportplanen som nå er ute på høring søker å svare ut dette, blant annet ved å peke på hvordan god mobilitet kan utvikles uavhengig av tilgang på bil. Spesielt er transport i byområdene vektlagt, der målet er at trafikkveksten her skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk fremfor privatbil. Gode mobilitetsløsninger for næringslivet er også vektlagt i planen.

Den regionale transportplanen ligger ute på høring fram til 3. desember. Fylkeskommunen oppfordrer til en aktiv høringsperiode, hvor vi vil være behjelpelige med informasjon, orienteringer og svare på spørsmål. 

Les planen og få mer informasjon om hvordan du sender inn høringsinnspill

Kunnskapsgrunnlag

Det er utarbeidet to rapporter som belyser hvordan vi kan nå nullvekstmålet:

Hvordan nå nullvekstmålet i Tønsberg

Hvordan nå nullvekstmålet i Larvik 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?