Lytt til tekst
SØK MENY

Regional transportplan for Vestfold

Gå direkte til

Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides en egen regional transportplan for Vestfold. Den regionale transportplanen skal avklare mål, virkemidler og tiltak for transport i Vestfold. Planen ligger ute på høring med høringsfrist 3. desember.

Vestfold fylkeskommune har ansvaret for det lokale kollektivtilbudet i Vestfold og utvikling, drift og vedlikehold av fylkesveinettet. Transportløsninger er en viktig faktor når det planlegges for bærekraft.

Fylkeskommunen er også en regional utviklingsaktør som arbeider for en bærekraftig utvikling, blant annet ved å påvirke og legge føringer for hvordan kommunene planlegger for en bærekraftig byutvikling.

Hovedutfordringer for utvikling av transportsystemet kan deles i tre perspektiver:

  • Et mer effektivt, miljøvennlig og sikkert transportsystem
  • Reduserte negative virkninger fra transport
  • Tilstrekkelig med midler til å utvikle transportsystemet

Regional transportplan på høring

 

Den regionale transportplanen søker å svare ut dette, blant annet ved å peke på hvordan god mobilitet kan utvikles uavhengig av tilgang på bil. Spesielt er transport i byområdene vektlagt, der målet er at trafikkveksten her skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk fremfor privatbil. Gode mobilitetsløsninger for næringslivet er også vektlagt i planen.

Den regionale transportplanen lå ute på høring med høringsfrist 3. desember 2018. Vi har mottatt i alt 22 høringsuttalelser som finnes nedenfor på denne siden. Høringsuttalelsene vil bli svart ut, og vesentlige temaer er aktuelle å innarbeide i den endelige planen. Det er forutsatt endelig behandling i fylkestinget i juni, parallelt med behandlingen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA).


 Les planforslaget som lå ute på høring her

 

Les høringssvarene her

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Larvik kommune
Re kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Tønsberg kommune
Åsgårdstrand velforening
Akershus fylkeskommune
Bane NOR
Fiskeridirektoratet
Fylkeselevrådet
Fylkesmannen i Vestfold
Færder senterparti
Jernbanedirektoratet
Kystverket
Larvik havn
Sandefjord lufthavn
Statens vegvesen
Telemark fylkeskommune
Trygg trafikk

 

  

Kunnskapsgrunnlag

Det er utarbeidet to rapporter som belyser hvordan vi kan nå nullvekstmålet:

Hvordan nå nullvekstmålet i Tønsberg

Hvordan nå nullvekstmålet i Larvik 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?