Lytt til tekst
SØK MENY

Trafikksikkerhet

Gå direkte til

Ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i Vestfold

Vestfold fylkeskommune har, etter §40 a i Vegtrafikkloven, ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Det er opprettet et Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) for å ivareta dette ansvaret spesielt. Utvalget er identisk med Hovedutvalget for samferdsel. FTU har et samarbeidsutvalg.

Som en konsekvens av forvaltningsreformen, økte fylkesveinett (693 km) med 525 km fra 1. januar 2010, og Vestfold fylkeskommune ble dermed eier av ialt 1218 km fylkesveier i Vestfold. Det er på disse vegene det relativt sett skjer flest trafikkulykker. Trafikksikkerhet er en del av fylkeskommunens ansvarsområder.

 

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021


Hensikten med planen er å vise hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold og peke ut innsatsområder for å nå målet om å redusere antall drepte og hardt skadde til 24 i 2020.

 

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021

FTU aktivitetsplan 2018

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Den nasjonale tiltaksplanen gir en samlet framstilling av hvordan de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet sammen skal bidra til reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Det er plukket ut 136 ulike tiltak som vil bli gjenstand for særskilt oppfølging i perioden. Planen favner bredt, og innbefatter bidrag fra 15 offentlige etater på nasjonalt nivå, alle fylkeskommunene, 7 storbykommuner og rundt 20 interesseorganisasjoner.

I tiltaksplanen for 2018-2021 inngår en omtale av fylkeskommunenes tiltak sammen med omtale av de øvrige aktørenes tiltak innenfor det aktuelle tema. Totalt er det 18 oppfølgingstiltak der fylkeskommunene har et ansvar for gjennomføring. 

 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Oversikt over fylkeskommunenes tiltak

Kontaktperson

Henriette Auensen
Telefon: 90 59 58 78
Send epost

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?