Lytt til tekst
SØK MENY

Trafikksikkerhet

Gå direkte til

Ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i Vestfold

Vestfold fylkeskommune har, etter §40 a i Vegtrafikkloven, ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Det er opprettet et Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) for å ivareta dette ansvaret spesielt. Utvalget er identisk med Hovedutvalget for samferdsel. FTU har et samarbeidsutvalg.

Som en konsekvens av forvaltningsreformen, økte fylkesveinett (693 km) med 525 km fra 1. januar 2010, og Vestfold fylkeskommune ble dermed eier av ialt 1218 km fylkesveier i Vestfold. Det er på disse vegene det relativt sett skjer flest trafikkulykker. Trafikksikkerhet er en del av fylkeskommunens ansvarsområder. 

 

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021

Hensikten med planen er å vise hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold og peke ut innsatsområder for å nå målet om å redusere antall drepte og hardt skadde til 24 i 2020. 

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021

FTU aktivitetsplan 2019

Trafikksikkerhetskonferansen 2019

Vi har den glede av å invitere deg til fylkenes trafikksikkerhetskonferanse 2019, som i år avholdes i på Scandic Park Hotell i Sandefjord, Vestfold.
 
Konferansen har fokus på «Nullvekst og nullvisjon», og vi håper du har anledning til å være med oss disse to dagene.

Datoene er: 28. januar fra kl. 10:00 til 29. januar kl. 13:00.
 
Deltakeravgift er kr 500,- Dette dekker 2 dagers konferanse,  alle måltider og overnatting. Ved kun 1 dags deltakelse er deltakeravgiften også kr 500,- 
 

Program og påmelding


Frist for påmelding er 8. januar 2019. Faktura sendes ut i etterkant av konferansen, se til at informasjonen du legger igjen er korrekt slik at faktura kan sendes til rett mottaker.


Har du noen spørsmål, ta kontakt med:

Guro Helene Bakke Eker, Buskerud fylkeskommune tel: 941 34 212 epost: Guro.Bakke@bfk.no
Vibeke  Lin Jacobsen, Statens vegvesen Telemark tel: 909 96 914 epost: vibeke-lin.jacobsen@vegvesen.no
Henriette Auensen, Vestfold fylkeskommune tel: 905 95 878 epost: henriettea1@vfk.no

 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Den nasjonale tiltaksplanen gir en samlet framstilling av hvordan de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet sammen skal bidra til reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Det er plukket ut 136 ulike tiltak som vil bli gjenstand for særskilt oppfølging i perioden. Planen favner bredt, og innbefatter bidrag fra 15 offentlige etater på nasjonalt nivå, alle fylkeskommunene, 7 storbykommuner og rundt 20 interesseorganisasjoner.

I tiltaksplanen for 2018-2021 inngår en omtale av fylkeskommunenes tiltak sammen med omtale av de øvrige aktørenes tiltak innenfor det aktuelle tema. Totalt er det 18 oppfølgingstiltak der fylkeskommunene har et ansvar for gjennomføring.  

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Oversikt over fylkeskommunenes tiltak

Kontaktperson

Henriette Auensen
Telefon: 90 59 58 78
Send epost

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?