Trafikksikkerhetsprisen

Gå direkte til

Kjenner du noen som har bidratt til tryggere ferdsel på Vestfolds veger? Forslag til kandidater kan sendes inn i begynnelsen av året hvert år.

En ekstra innsats

Hvert år tildeles trafikksikkerhetsprisen enkeltpersoner, kommuner eller en frivillig organisasjon som har gjort en ekstra innsats for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. Prisen er på 5 000 kroner i tillegg til et lokalt kunstverk. Hensikt er å inspirere og motivere til innsats for trafikksikkerhet

Både enkeltpersoner og grupper

 - Vi ønsker å få frem de gode prosjektene enten det er bidrag fra enkeltpersoner eller grupper som har bidratt til økt trafikksikkerhet. Målet er å bevisstgjøre viktigheten av trafikksikkerhet. Dette bidrar både til å bedre det forebyggende folkehelsearbeidet og til å få redusert antall trafikkulykker, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder i Vestfold fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Trafikksikkerhetsprisen utdeles av FTU. Utvalget består av representanter fra politiet, Vestfold fylkeskommune, Trygg Trafikk og Statens vegvesen. Vegtrafikkloven gir fylkeskommunen ansvaret med å tilrå og samordne tiltak som kan fremme trafikksikkerheten.

Søknader

Søknader for Trafikksikkerhetsprisen 2017 må sendes inn innen 15. februar 2018

Send din søknad på epost til Gunn Henriette Auensen: henriettea1@vfk.no

Eller per post til:

FTU-sekretariatet i Vestfold
Vestfold fylkeskommune
Postboks 2163
3103 TØNSBERG

Her kan du se en oversikt over prisvinnere siden 1993.

Statutter for trafikksikkerhetsprisen


Publisert: 01.02.2018

Oppdatert: 01.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?