Lytt til tekst
SØK MENY

Trafikksikkerhetsprisen

Gå direkte til

Kjenner du noen som har bidratt til tryggere ferdsel på Vestfolds veger? Forslag til kandidater kan sendes inn i begynnelsen av året hvert år.

En ekstra innsats

Hvert år tildeles trafikksikkerhetsprisen enkeltpersoner, kommuner eller en frivillig organisasjon som har gjort en ekstra innsats for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. Prisen er på 5 000 kroner i tillegg til et lokalt kunstverk. Hensikt er å inspirere og motivere til innsats for trafikksikkerhet

Både enkeltpersoner og grupper

 - Vi ønsker å få frem de gode prosjektene enten det er bidrag fra enkeltpersoner eller grupper som har bidratt til økt trafikksikkerhet. Målet er å bevisstgjøre viktigheten av trafikksikkerhet. Dette bidrar både til å bedre det forebyggende folkehelsearbeidet og til å få redusert antall trafikkulykker, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder i Vestfold fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Trafikksikkerhetsprisen utdeles av FTU. Utvalget består av representanter fra politiet, Vestfold fylkeskommune, Trygg Trafikk og Statens vegvesen. Vegtrafikkloven gir fylkeskommunen ansvaret med å tilrå og samordne tiltak som kan fremme trafikksikkerheten.

Søknader

Søknader for Trafikksikkerhetsprisen 2017 må sendes inn innen 15. februar 2018

Send din søknad på epost til Gunn Henriette Auensen: henriettea1@vfk.no

Eller per post til:

FTU-sekretariatet i Vestfold
Vestfold fylkeskommune
Postboks 2163
3103 TØNSBERG

Her kan du se en oversikt over prisvinnere siden 1993.

Statutter for trafikksikkerhetsprisen


Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?