Lytt til tekst
SØK MENY

Det er vårslepp i trafikken

Gå direkte til

Det er ikke bare vårsola som er her, de myke trafikantene er også tilbake. Blikkontakt og godt samspill på veiene skaper god stemning, og færre trafikkuhell.
Foto: Illustrasjon Dinamo

Bilene og bussene får selskap av stadig flere myke trafikanter nå om våren: syklister, gående, skatende, rullende og joggende mennesker. Og med flere på veiene, øker risikoen for større og mindre uhell i trafikken.

– Vi er litt rustne trafikanter når våren kommer, vi må rett og slett venne oss til et mer komplisert trafikkbilde. Det er behov for økt oppmerksomhet og samspill. Vi må se oss rundt og få blikkontakt med andre. Det er en billig forsikring mot uhell nå i vårslippet, sier Henriette Auensen, trafikksikkerhetsrådgiver i Vestfold fylkeskommune.

Felles trafikksikkerhetskampanje for Vestfold

Sammen med kommunene i fylket, har Vestfold fylkeskommune utviklet en kampanje for å redusere farene for at det skal skje uhell og ulykker i vårtrafikken. Med vårglade kuer er målet for kampanjen nå å gjøre oss trafikanter mer oppmerksomme.

– Et av de viktigste samfunnsoppdragene til fylkeskommunen, er trafikksikkerhet og visjonen om null drepte og skadde i trafikken. Vi har ansvar for 1 300 km fylkesvei. Det er på disse veiene det relativt sett skjer flest ulykker. Kommunen har ansvaret for trafikksikkerhetstiltak på et stort nettverk av kommunale veier, så det sier seg selv at her må vi samarbeide tett, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder av hovedutvalg for samferdsel og areal.

Hønsvall leder også Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Vestfold fylkeskommune har, etter §40 a i Vegtrafikkloven, ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg er opprettet for å ivareta dette ansvaret spesielt.

Vårglade kuer skal vekke oppmerksomhet

Årets vårkampanje setter bedre trafikksikkerhet på agendaen gjennom fargeglade plakater og annonser der vi møter våryre kuer i ulike roller i trafikken. Vi mennesker kan om våren kanskje sammenlignes med lykkelige, vårglade kuer som har blitt sluppet ut på beitet for første gang etter en lang vinter? Problemet er at, i motsetning til kuene på beitet, har vi mennesker et trafikkbilde som krever vår fulle oppmerksomhet.

– Vi håper illustrasjonene kan appellere og gi noen aha-opplevelser. Vi lever av og til i våre «bobler» og glemmer å se oss rundt, bruke sansene og skape godt samspill med andre. Akkurat som de våryre kuene vi presenterer i kampanjen, sier Auensen med et smil.

Du vil se årets vårkampanje i bannerannonser i lokale aviser, på plakater på busser og på sentrale steder rundt om i kommunen. Du vil også treffe de våryre kuene igjen på baksiden av busser og i sosiale medier.

Har du spørsmål, kan du kontakte rådgiver Henriette Auensen på mobil: 905 95 878 eller på e-post.

Les mer om trafikksikkerhetsarbeidet i fylkeskommunen og kommunene

Vestfold fylkeskommune

Svelvik kommune

Sande kommune

Holmestrand kommune

Horten kommune

Re kommune 

Tønsberg kommune

Færder kommune

Sandefjord kommune

Larvik kommune

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?