Ledig drosjeløyve - Sandefjord

Gå direkte til

Ved Vestfold Taxisentral AS med stasjonering i Sandefjord er det ledig løyve for motorvogn registrert for inntil 17 personer og utstyrt for transport for funksjonshemmede.

Dersom flere løyver blir ledige innen søknadsfristens utløp, vil disse bli besatt blant søkerne til dette løyvet.

Søknadsskjemaet finner du her. 

Søkere skal sammen med søknaden legge ved all dokumentasjon som er relevant for tildelingen. Dokumentasjon som blir innsendt etter søknadsfristens utløp vil ikke bli vurdert.

For at søknaden skal bli behandlet, må den være fullstendig og inneholde:

  • politiattest (original) – se www.politiet.no/tjenester/politiattest/ for søknad (elektronisk/post)
  • bekreftet kopi av vitnemål fra godkjent teoretisk opplæring
  • kopi av førerkort (begge sider)
  • attester fra arbeidsgivere (løyvehavere) med angivelse av stillingsstørrelse og tidsrom
  • lønnsoppgaver for tiden det kreves ansiennitet for, samt lønnsslipper for 2018
  • attestasjon fra Konkursregisteret i Brønnøysund
  • attest for skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten/skatteoppkreveren – se www.altinn.no

OBS: Politiattest må søkes elektronisk umiddelbart, pga lang behandlingstid. Hvis politiattest ikke er mottatt innen søknadsfristen, skal bekreftelse på søknad om politiattest vedlegges løyvesøknaden.

Den som tildeles løyve, må fremskaffe garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap senest én måned etter at tildelingen er endelig.

Søknaden sendes til Vestfold fylkeskommune, postboks 2163, 3103 Tønsberg.

Søknadsfristen er 16. mars 2018.

Publisert: 01.03.2018

Oppdatert: 01.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?