Lytt til tekst
SØK MENY

Ruteløyver

Gå direkte til

Ruteløyvet er behovsprøvd. Det vil si at den som ønsker å drive rutetransport med motorvogn må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om ruteløyve.

Adgangen til å få løyve er underlagt krav til vandel og faglige kvalifikasjoner.  I et selskap er det daglig leder som må oppfylle kravene til vandel og faglig dyktighet.

Søknad om konsesjon til å drive ruteløyve skal inneholde forslag til ruteplan og forslag til takstregulativ.  Ruteplanforslaget skal godkjennes av løyvemyndigheten. Som en del av saksbehandlingen, vil uttalelser til konsesjonssøknaden bli innhentet fra berørte parter.  Dette er blant andre fylkeskommuner som ruta vil gå i eller gjennom

Rutetransport med fartøy

Den som vil drive persontransport med motorvogn i rute må i tillegg til turvognløyve ha eget ruteløyve.

Turvognløyve er det Statens Vegvesen som tildeler etter søknad, for mer informasjon vises til Vegvesenet sin hjemmeside, www.vegvesen.no.

Ruteløyvet er behovsprøvd, og den som ønsker å drive rutetransport med motorvogn må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om ruteløyve.

Kravene for å få ruteløyve er i utgangspunktet de samme som for tildeling av turvognløyve, men i tillegg gjøres det en vurdering av behov.  Det stilles krav til vandel og faglige kvalifikasjoner, og det er daglig leder som må oppfylle kravene.

Søknad om konsesjon til å drive ruteløyve skal inneholde forslag til ruteplan og forslag til takstregulativ. Ruteplanforslaget skal godkjennes av løyvemyndigheten.  Fylkeskommunen vil som en del av saksbehandlingen innhente uttalelser til konsesjonssøknaden fra berørte parter, blant andre fylkeskommuner som ruta vil gå i eller gjennom.

Søknad om ruteløyve må vedlegges:
 • Kopi av turvognløyve
 • Forslag til ruteplan
 • Forslag til takstregulativ
 • Firmaattest
 • Politiattest for daglig leder
 • Attest fra Skatteetaten vedr skatt, avgift og merverdiavgiftAttest fra konkursregisteret i Brønnøysund

Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Før et løyve kan utstedes må kvittering for betalt behandlingsgebyr, kr 3.400,- sendes inn.

Rutetransport med motorvogn

Den som vil drive persontransport med motorvogn i rute må i tillegg til turvognløyve ha eget ruteløyve.

Turvognløyve er det Statens Vegvesen som tildeler etter søknad, for mer informasjon vises til Vegvesenet sin hjemmeside, www.vegvesen.no.

Ruteløyvet er behovsprøvd, og den som ønsker å drive rutetransport med motorvogn må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om ruteløyve.

Kravene for å få ruteløyve er i utgangspunktet de samme som for tildeling av turvognløyve, men i tillegg gjøres det en vurdering av behov.  Det stilles krav til vandel og faglige kvalifikasjoner, og det er daglig leder som må oppfylle kravene.

Søknad om konsesjon til å drive ruteløyve skal inneholde forslag til ruteplan og forslag til takstregulativ. Ruteplanforslaget skal godkjennes av løyvemyndigheten.  Fylkeskommunen vil som en del av saksbehandlingen innhente uttalelser til konsesjonssøknaden fra berørte parter, blant andre fylkeskommuner som ruta vil gå i eller gjennom.

Søknad om ruteløyve må vedlegges:
 • Kopi av turvognløyve
 • Forslag til ruteplan
 • Forslag til takstregulativ
 • Firmaattest
 • Politiattest for daglig leder
 • Attest fra Skatteetaten vedr skatt, avgift og merverdiavgift
 • Attest fra konkursregisteret i Brønnøysund

Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Før et løyve kan utstedes må kvittering for betalt behandlingsgebyr, kr 3.400,- sendes inn.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?