Lytt til tekst
SØK MENY

Selskapsvognløyve

Gå direkte til

Et selskapsvognløyve gir rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet.

Fylkeskommunen er løyvemyndighet og fastsetter antall selskapsvognløyver i fylket. Selskapsvognløyver er behovsprøvde. Selskapsvogn må forhåndsbestilles og det er ikke anledning til å utføre transport som er tilnærmet lik vanlig drosjetransport. Det er ikke tillatt for kunder å praie en selskapsvogn, og selskapsvogner kan ikke stille seg opp for oppdrag på drosjeholdeplasser, ved hoteller og på andre trafikkerte steder. En selskapsvogn må heller ikke merkes eller utstyres på en måte som gjør at den kan forveksles med en drosje. Sjåfør skal være eksklusivt uniformert, eller kledt i dress. Ledige selskapsvognløyver kunngjøres fortløpende på fylkeskommunens nettsider og i lokalaviser.


Slik søker du selskapsvognløyve
Søknadsskjema og retningslinjer for godkjenning av selskapsvogner i Vestfold finner du her:

Søknadsskjema selskapsvognløyve
Retningslinjer for godkjenning av selskapsvogner i Vestfold

I retningslinjene finner du krav til kjøretøy og «eksklusivt» materiell i tillegg til generell informasjon om selskapsvognløyver.

Utfylt søknadsskjema sendes til løyvemyndigheten sammen med følgende dokumentasjon:

 • Politiattest – søkes elektronisk. Les mer på politiets nettsider.
 • Kopi av førerkort
 • Attest for skatt og merverdiavgift – hentes fra Skatteetaten
 • Attest fra Konkursregisteret – hentes fra Brønnøysundregistrene
 • Attestert dokumentasjon for erfaring fra persontransport
 • Bekreftet kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende godkjent utdanning
 • Bilder (utvendig og innvendig) samt spesifikasjoner av kjøretøyet som skal benyttes

Er søker et selskap, må daglig leder fylle kravet til vandel og faglig kompetanse. Har selskapet to eller flere daglige ledere, må alle oppfylle kvalifikasjonskravene.  Det samme gjelder for ansvarlig selskap (ANS) og for selskapstypen delt ansvar (DA).

Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Før et løyve kan utstedes, må følgende sendes inn:

 • Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr 84.000,- (gjeldende fra 01.01.2018-31.12.2018).
  Les rundskriv N-1/2018 for detaljer om fastsetting av garantibeløp.
 • Kvittering for betalt behandlingsgebyr. Gebyret er kr 3.400,- pr løyvedokument. 
 • Registerutskrift fra Enhetsregisteret/firmaattest – hentes fra Brønnøysundregistrene.  
 • Kjøretøyet som registreres på selskapsvognløyvet, skal fremvises for godkjenning.


Kompetansekrav - nye regler gjeldende fra 1. januar 2018

For å kunne søke selskapsvognløyve, må du ha rett løyvekompetanse.

Det er innført ny eksamensordning fra 1. januar i år. Den nye eksamensordningen innebærer at du må ta eksamen hos Statens vegvesen for å oppfylle kravet om faglig kompetanse for tildeling av løyve.

Det stilles ikke krav om obligatorisk opplæring før eksamen avlegges hos Statens vegvesen.

Mer informasjon finner du på nettsidene til Statens vegvesen

Har du fullført eller påbegynt utdanning før 1. januar 2018?

Dersom du har fullført utdanningen i den videregående skolen, hos de godkjente fjernundervisningsinstitusjonene eller gjennomført realkompetansevurdering før 1. januar 2018, oppfyller du kravene til faglig kompetanse.

Har du påbegynt, men ikke avlagt eksamen før 1. januar 2018, er det overgangsregler.

Overgangsreglene informeres det om her:

Les rundskriv om overgangsordningen
Les rundskriv om kompetansekrav for taxiløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede.

 

Søknaden sendes til

Vestfold fylkeskommune
Postboks 2163
3103 Tønsberg

KontaktFant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?