Lytt til tekst
SØK MENY

Tannhelse

Gå direkte til

Tannklinikker

Alle tannklinikkene har bankterminal og det forventes at tannbehandlingen blir betalt etter hver benyttet time, hvis ikke annet er avtalt.

 

Borgejordet tannklinikk  (Larvik by)

Borgejordet 80A
3269 LARVIK

Telefon:33 11 61 20

Epost: borgejordet.tannklinikk@vfk.no

Kart og veibeskrivelse  Google maps

Klinikksjef: Hanne Eftedal Mobil tlf.: 92 04 77 16

 Borgheim tannklinikk på Nøtterøy

Kirkeveien 213 (Sentrumsbygget)
P.b. 125
3163 NØTTERØY

Telefon:33 30 48 00

Epost:borgheim.tannklinikk@vfk.no


Kart og veibeskrivelse Google maps

Klinikksjef: Jens Christian Årving Mobil:45 46 07 53

Lardal tannklinikk  i Svarstad

Lågaveien35                                                
3275 SVARSTAD
                                                                                                                                                    
Telefon: 33 12 86 80

Epost: lardal.tannklinikk@vfk.no

Kart og veibeskrivelse Google maps

Tannlege Ragnar Rønning Hansen Mobil tlf.: 99 45 22 24

Larvik tannklinikk (Larvik by)

Greveveien 16
3257 LARVIK

Telefon: 33 18 05 60

Epost: larvik.tannklinikk@vfk.no

Kart og veibeskrivelse Gule sider

Klinikksjef: Kari Langmo Becker Mobil tlf.: 92 64 22 24

Haugar tannklinikk 2. og 3. etg ( Tønsberg by)

Stoltenbergsgate 3 B ( Telenorbygget)
3110 TØNSBERG

Telefon: 33 30 93 80

Epost: Haugar2.tannklinikk@vfk.no

           Haugar3.tannklinikk@vfk.no

Kart og veibeskrivelse Gule sider

Klinikksjef 2. etg.: Kristina Holmqvist Mobil tlf.: 41 24 72 31
Klinikksjef 3. etg.: Annika Espervik Mobil tlf.: 95 86 52 00

Hof tannklinikk

Hofslundveien 6
3090 HOF

Telefon: 33 05 85 46

Epost: hof.tannklinikk@vfk.no

Kart og veibeskrivelse Google maps

Klinikksjef: Heidrun Grytå Nordengen Mobil tlf.: 98 04 02 02

Holmestrand tannklinikk

Langgaten 45
3080 HOLMESTRAND

Telefon: 33 05 29 77

E-post: holmestrand.tannklinikk@vfk.no

Kart og veibeskrivelse Google maps

Klinikksjef: Heidrun Grytå Nordengen Mobil tlf: 98 04 02 02

Narkosetannklinikken  (Larvik by)

Narkosetannklinikken ved Sentralsykehuset i Vestfold, Larvik, er en henvisningsklinikk.

Vi behandler kun pasienter som faller inn under våre prioriterte pasientgrupper.

For å få tannbehandling i narkose må pasienten være undersøkt og henvist fra en av de offentlige tannklinikkene i Vestfold fylkeskommune.

Betalende voksne må henvende seg til private aktører.

Besøksadresse:
Sykehuset i Vestfold,
Larvik Greveveien 16,
3257 Larvik

Veibeskrivelse og kart (maps.google.com)

 

 Revetal tannklinikk

Industriveien 2A
3174 REVETAL

Telefon 33 06 26 75

Epost: revetal.tannklinikk@vfk.no

Kart og veibeskrivelse  Google maps

Klinikksjef: Åshild Lia Hvitstein Mobil tlf.: 92 02 36 41

Sande tannklinikk

Prestegårdsalleen (Sandesenteret)
3070 SANDE

Telefon: 33 77 61 06

Epost: sande.tannklinikk@vfk.no

Kart og veibeskrivelse Google maps

Klinikksjef: Anne Fykerud-Dahl Mobil tlf.: 97 65 76 36

Sentrum tannklinikk (Horten by)

Apotekergt.20
3187 HORTEN

Telefon: 33 02 01 50

Epost: sentrum.tannklinikk@vfk.no

Kart og veibeskrivelse Google maps

Klinikksjef: Åshild Lia Hvitstein Mobil tlf.: 92 02 36 41

Solvang tannklinikk (Sandefjord by)

Skiringssalvn. 24
3208 SANDEFJORD

Telefon: 33 46 31 09

Epost: solvang.tannklinikk@vfk.no

Kart og veibeskrivelse Google maps

Klinikksjef: Thurid Pedersen Mobil tlf.: 92 84 18 13

 

Stokke tannklinikk

Frederik Stangsgate 1,
3160 STOKKE

Telefon 33 33 65 09

Epost: stokke.tannklinikk@vfk.no

Kart og veibeskrivelse Google maps

Klinikksjef: Kjersti Heggem Bogenes Mobil tlf.: 98 60 43 92

Søeberg tannklinikk ( Sandefjord by)

Holmbrua 2
3211 SANDEFJORD

Telefon: 33 42 06 80

E-post: soeberg.tannklinikk@vfk.no

Kart og veibeskrivelse Google maps

Klinikksjef: Merethe Christensen Mobil tlf.: 93 49 23 31

Tannbehandingsskrekk ( TOO-team)

Tilrettelagt tannbehandling til personer som er utsatt for Tortur, Overgrep og/eller har Odontofobi (TOO)

 Se artikkel i Norsk psykologforening om temaet her:  Hva er tannbehandlingsangst?

Er du redd for å bestille time for tannbehandling og opplever du angst i forbindelse med tannbehandling?

 

Ved Haugar tannklinikk i Tønsberg, jobber et tverrfaglig behandlerteam som har som hovedoppgave å tilrettelegge tannbehandling og behandle pasienter med tannhelserelaterte angstlidelser.
Teamet består av spesialopplært tannlege, tannhelsesekretær og psykolog.
De ønsker å gi angstbehandling til deg som ikke mestrer vanlig tannbehandling, og som har behov for tilrettelagt tannhelsetilbud grunnet tortur, overgrep og/eller odontofobi.

Noe tannbehandling gjøres som en del av angstbehandlingen.

Hva kan du forvente deg?
Hos dem vil du først få samtale med psykolog og senere behandling hos tannlege  med spesialkompetanse for å redusere din angst for tannbehandling. Behandlingsmetoden som anvendes er hovedsakelig kognitiv atferdsterapi og utføres i samarbeid med psykolog.
Hovedmålet med denne behandlingen:
Er å trene deg opp til å mestre de deler av tannbehandlingen som du er redd for, slik at du i etterkant kan fortsette tannbehandling hos en tannlege som vi samarbeider med. De hjelper deg også til å finne en tannlege/tannpleier for videre oppfølging.
Henvisning:

Voksne fra 20 år kan henvende seg på eget initiativ eller være henvist fra tannlege/tannpleier, lege, psykolog.

Hva koster besøk hos tverrfaglig behandler team?

Behandlingen for den tannbehandlingsrelaterte angsten er kostnadsfri. Tannbehandlingen som utføres i teamet er også gratis.

Mer om bakgrunnen for dette tilbudet, finner du hos Helsedirektoratet:  Tilrettelagte tannhelsetjenester. (Helsedirektoratet.no)

Dersom du tror at vi kan hjelpe deg, eller har spørsmål om tilbudet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss!

Telefon tid for TOO teamet: onsdager fra kl. 07:45 - 15:15 
                                                  torsdager fra kl. 07:45 - 11:45

Tannhelsesekretær Hilde Pettersen kan orientere deg om tannhelsetilbudet hos teamet og gi deg en timeavtale. e-post:  hildep1@vfk.noTelefon: 33 30 93 80

Psykologspesialist Therese Varvin Fredriksen  theresefr(at)vfk.no

Tannlege: Gro Monefeldt Winje

Besøksadresse:

Haugar tannklinikk Stoltenbergsgt. 3B, 2.etg. 3110 Tønsberg

 Veibeskrivelse og kart (maps.google.com)

Pasientinformasjon

Lov om tannhelsetjensten er en rettighetslov, og tannhelsesektoren har ansvar for å gi et oppsøkende tilbud til alle som har rett til gratis opplysningsarbeids- og individuell tannbehandling.

Lenke til: Lov om tannhelsetjenesten Lovdata.

Tannhelsetjensten i Vestfold

Har 140 ansatte som er fordelt på 14 offentlige tannklinikker i fylket vårt.
Vi behandler over 40 000 - 43 000 vestfoldinger hvert år.
Vi har nytt og moderne utstyr på klinikkene.
Vi har trygge og godkjente digitale journalsystem.
Våre ansatte har god kompetanse og er faglig oppdatert.
Våre tannklinikker har universell utforming slik at rullestolbrukere og annen funksjonshemming kan komme til behandling.
Vårt arbeid er regulert gjennom "Lov om tannhelsestjenester".Lovdata.no
Vi skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket har rimelig tilgang til nødvendig tannhelsetjenester.
Tannhelsesektoren skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og vi legger stor vekt på å hjelpe den enkelte til å ivareta sin egen tannhelse. 

Behov for akutt hjelp!

Hvis du som er pasient hos oss har behov for øyeblikkelig hjelp, kan du ringe nærmeste offentlig tannklinikk i åpningstiden fra kl. 07:45 - 15:15.

Trenger du akutt hjelp i helger og høgtider kan du henvende deg til link: "Tannlegevakten AS" 
tannvakta(at)gmail.com


Hvem har rett til gratis tannbehandling?

I følge tannhelseloven har følgende grupper i befolkningen rett til gratis tannbehandling på offentlige klinikker:

 • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. (Gr.A)
 • Psykisk utvikliningshemmede. (Gr.B)
 • Eldre, langtidssyke og funksjonshemmede i institusjon. ( Gr. C1 )
 • Brukere av hjemmesykepleien som får tilsyn minst en gang hver uke i 3 måneder eller mer. (Gr.C2)
    (Med dette menes pasienter som mottar helsehjelp etter vedtak hjemlet i Helse- og Omsorgstjenesteloven 
   § 3-2, første ledd, pkt.6 bokstav a eller c.)
 •  19- og 20 åringer betaler 25% av offentlige takster. (Gr.D)
 • Det gis også tilbud om undersøkelse og tannbehandling for fengselsinnsatte og personer som er under rehabilitering i kommunal og statlig rusomsorg.
Voksne betalende pasienter.

Tannhelsesektoren tar i mot timebestilling for voksne betalende pasienter ved våre tannklinikker så fremt vi har ledig kapasitet. Ring gjerne til nærmeste tannklinikk og be om time.

Her finner du din nærmeste tannklinikk: Tannklinikker.

Dette ønsker vi å tilby deg:
 • En vennlig og trygg mottakelse.
 • Kort ventetid, når du har fått timeavtale på klinikken.
 • Undersøkelse og behandling med høy faglig standard.
 • Faglig råd om hvordan du kan ta vare på tannhelsen din.
 • God informasjon om eventuell nødvendig behandling, og du skal bli tatt med på råd i valg mellom ulike  behandlingsalternativer.
 • Du vil bli henvist til spesialist, når det er nødvendig.
 • Tilbud om ny innkalling/tannbehandling etter de behov du har.
Når og hvordan skjer innkalling til timeavtale?

Først innkalling(invitasjon) til tannklinikken vil skje ved 3-årsalderen.
Foresatte vil motta et brev/kort i posten med bindende timeavtale.

Ved første besøk vil tannbehandler tannpleier/ tannlege gi deg/dere  nyttig info om din/ditt barns tannhelse og hvilke innkallingsintervaller du trenger videre for at du/dere kan klare å ivareta god tannhelse fremover.

Vi har også et nært samarbeid med helsestasjonene så det kan også være at ditt barn blir henvist til oss før 3-årsalderen når det foreligger behov for det.

Mobilvarsling/SMS:
Påfølgende innkallinger/ timeavtaler vil du bli varslet  via kort eller SMS, så fremt vi har fått oppgitt riktig telefonnr. til pasient/foresatte eller pårørende.
Alle som har time hos oss på tannklinikken får også en påminnelse om timen som er avtalt.

Det er ikke mulig å svare tilbake på SMS-en, eller ringe til mobilnummeret den kommer fra fordi påminnelsen er en automatisk genertert melding.

Du kan også gi beskjed til tannklinikken hvis du vil reservere deg mot å få påminnelser pr. SMS.

Passer ikke timen?

Ring tannklinikken så raskt som mulig, så kan vi tilby ny timeavtale.

VIKTIG! Timeavtaler kan ikke endres via e-post, kun via telefon.

Glemt time?

Gi beskjed så fort som mulig til tannklinikken hvor du hadde timeavtalen slik at vi  kan gi deg ny time.
Ved uteblivelser fra timeavtale har foreldre/foresatte selv ansvar for å bestille ny avtale.

Betalende pasienter belastes med timehonorar.
Betalende pasienter som uteblir eller melder avbud senere enn 24 timer før timeavtale, må betale  kr.720,-
hvis det er reservert time à 30 minutter.
19- og 20-åringer må betale 25% av dette honoraret.

Hvor ofte bør jeg eller mitt barn ha time?

Dette varierer ut fra ditt barn eller din tannhelsetilstand.
Har du spesielle problemstillinger, kan det være hyppige avtaler som eksempel 1-2 uker, 2 mnd eller variere opp til 24 måneder.

Ansvar for barnets tannhelse
Den offentlige tannhelsetjenesten har ansvar for å veilede i hvordan dere best kan ivareta denne rollen som foresatte.
Spør oss om det er noe dere lurer på. 

Lenge siden du eller ditt barn har fått innkalling?
Du kan gjerne ta kontakt med nærmeste offentlig tannklinikk.
Dette gjelder spesielt hvis du ny innflyttet til fylket vårt eller har byttet bostedsadresse. 

Vi har flere spesialtilbud
 • Odontofobibehandling (tannlegeskrekk) TOO-team
 • Tannbehandling i narkose (se narkoseklinikken i Larvik)
 • Tannbehandling i lystgass
 • Spesialist i barnetannpleie
 • Tannleger med godkjenning til å gjøre implantatprotetikk med refusjon fra Helfo.

Kjeveortopedisk behandling (tannregulering)
Våre tannpleiere og tannleger henviser til kjeveortopedisk behandling når det er nødvendig og i samråd med pasient/foresatt/pårørende.

Hva koster dette?
Tannregulering dekkes ikke fullt slik som annen behandling for barn og ungdom mellom 0-20 år
Helfo dekker deler av behandlingen basert på grad av behandlingsbehov.
Det gis søskenmoderasjon.
Voksne får vanligvis ikke stønad og må betale alt selv.

Vi samarbeider til det beste for deg!
 • Vi har avtale med alle kommuner i Vestfold
 • Vi har avtale med helsestasjoner, pleie- og omsorg, alle institusjoner, barnevern, asylmottak og VVSykehus
 • Gjennom studentutplassering bidrar vi til utdanning av fremtidens tannhelsepersonell.
Nyttige lenker om tannhelse på Helsenorge.no

(https://helsenorge.no/tannhelse/tenner-hos-barn

https://helsenorge.no/tannhelse/hull-og-tannskader

Tolk/ Interpreter    

Når brukes det tolk?  (When used the interpeter?)

Offentlig godkjent tolk brukes i de tilfellene det er nødvendig for å sikre kommunikasjonen i forbindelse med undersøkelse og behandling. Pasienten skal få tilstrekkelig informasjon slik at vedkommende er i stand til å gi informert samtykke til undersøkelse og tannbehandling.

Kostnader

Utgifter til tolketjeneste dekkes over Den offentlige tannhelsetjenestens budsjett når personer i statlig mottak som hører inn under tannhelselovens prioriterte grupper, behandles på en av fylkeskommunens tannklinikker.

Utgifter dekkes kun når tolk er rekvirert av / eller i forståelse med tannhelsesektorens ansatte.

Den offentlige tannhelsetjenesten er ikke pålagt å dekke kostnader ved behandling av personer  i statlige mottak som ikke er prioritert i tannhelseloven. Det er kommunen som i dette tilfelle må dekke utgifter til tolketjeneste.

Elektronisk pasientjournal

Informasjon til pasienter om elektronisk pasientjournal

 • Tannhelsektoren i Vestfold fylkeskommune registrerer alle pasienters person- og helseopplysninger i sitt    elektroniske pasientjournalsystem (EPJ).

 • Som pasient hos oss, skal du vite at dine helseopplysninger blir oppbevart etter de krav som lover og forskrifter setter (Datatilsynet).

 • Din elektroniske tannhelsejournal blir lagret i en ekstra sikret sone beskyttet av doble brannmurer der det ikke vil være mulig for uvedkommende å få tilgang.

 • Det er tannhelsepersonellet som arbeider på den klinikken der du blir behandlet, som har tilgang til din pasientjournal.
Ansvarlig for informasjonssikkerheten (databehandlingsansvarlig) hos oss er:


Direktør for Tannhelsesektoren i Vestfold fylkeskommune 
Adr.: Postboks 2163         
3126 TØNSBERG

Hvilke person- og helseopplysninger lagres?

 
Nødvendige personopplysninger med navn, personnummer, adresse, telefon, evt. foresatte.
For aldersgruppen 1-20 år blir personopplysningene innhentet fra Folkeregisteret.

Generelle helseopplysninger som er av betydning i forhold til den helsehjelp vi som tannhelsepersonell yter. Helseopplysninger innhentes direkte fra pasienten enten via selvutfylt helseskjema eller gjennom samtale mellom pasient og behandler.

Spesifikke helseopplysninger for tenner og munnhule slik de fremkommer ved den kliniske undersøkelsen.

Utlevering av person- og/eller helse-opplysninger:


Det vil normalt ikke utleveres person- og/eller helse-opplysninger fra våre dataarkiv, men i forståelse med pasienten vil utlevering kunne skje:

 • Dersom du skulle velge å bytte til annen tannlege, vil vi på din anmodning, kunne utlevere person- og/eller helse-opplysninger til ny behandler.

 • Ved behov for henvisning til spesialist, vil dine person- og/eller helse-opplysninger kunne bli utlevert.

Dine rettigheter som pasient i den off. tannhelsetjenesten:

 • Du har rett til informasjon om behandling av helse- og personopplysninger.
 • Du kan ha rett til innsyn i journalopplysninger.
 • Du kan kreve at feilaktige opplysninger om deg blir rettet evt. slettet.
 • Du kan be om utskrift av journal eller deler av journal.

Priser og støtteordninger

Priser gjelder for tannbehandling ved Vestfold fylkeskommunes offentlige tannklinikker.
 

Priser for tannbehandling fra 01.01.2018
Type behandlingTimepris* Stykkpris
Undersøkelse tannlege 1800  590
Undersøkelse tannpleier 1120  590
Undersøkelse med 2 røntgenbilder    820
Røngten pr. bilde    115
Tannfarget fylling liten 1800  760
Tannfarget fylling middels 1800 1235
Tannfarget  fylling stor 1800 1530
Bedøvelse 1800  160
Fjerning av tann 1800  845

Forebyggende bendling tannlege
(fluorbehandling, rensing av bakteriebelegg
og tannstein)

1800  ......
Forebyggende bendling tannpleier
(fluorbehandling, rensing av bakteriebelegg
og tannstein)
1120  ......
Krone** 1800 4000
Protese **(helprotese en kjeve) 1800 5070

*Stykkpris: Pris ved "normal" vanskelighetsgrad ** For kroner og proteser kommer utgifter til tanntekniker i tillegg. Ved uteblivelse fra time (30 min) uten avbestilling innen 24 timer, belastes kr. 720,-

19 og 20 åringer betaler 25% av Helse- og omsorgsdepartementets takster.

Prisliste for tannbehandling 2018 med veiledningshefte (PDF) (Takster for Vestfold fylkeskommune, tannhelsesektor)

Regelverk for tannbehandling for 2018 (PDF) (Helse- og omsorgsdepartementets veileder)

Sammenlign med andre tilbud (hvakostertannlegen.no)

Støtteordninger

Retningslinjer for dekning av skyssutgifter for pasienter med rett til gratis tannhelsehjelp i Tannhelsesektoren i Vestfold.   Skyssutgifter    (PDF)

Støtte fra NAV sosial

Retningslinjer for søknad om tannbehandling med økonomisk støtte fra NAV sosial.

Retningslinjer for søknad om støtte fra NAV sosial (PDF)

Diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad fra folketrygden. Lenke til: (HELFO)

Helfo har egen nettside som omtaler tannhelse.
De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes unntak

Mer informasjon finner du på den offentlig helseportalen
Du kan også ringe 800HELSE (800 43 573) om du ikke har tilgang til internett. helsenorge.no     

Tannlegevakten

Dersom du trenger akutt tannlegehjelp i helger og høytider kan Tannlegevakten A/S hjelpe deg. 

Vakten tilbyr kun nødvendig førstehjelp.
Annen tannbehandling må utføres i vanlig kontortid ved den tannklinikken der du vanligvis får utført din tannbehandling. 

Pasienter som har rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, henvender seg på dagtid til sin vanlige tannklinikk.

Åpningstid: Lør- søndager og bevegelige helligdager fra: kl.09:00 - 11:00

Åpningstider sommeren 2018

Hvor er Tannlegevakten AS? 

Rambergveien 3, 5 etg.  (lokalene til Kaldnes tannhelse)
3115 TØNSBERG 

Kart og kjørebeskrivelse  (maps.google.no)

Vakttelefon Tlf: 33 69 74 74  (Ring før du kommer)

Epost: tannvakt@gmail.com

Hva koster tannbehandlingen ved Tannlegevakten AS?

For personer som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven (dvs. som har gratis behandling hos den offentlige tannhelsetjenesten til vanlig), er akutthjelpen gratis. Personer som er 19 og 20 år betaler 25% av kostnader for akutthjelpen. Øvrige personer betaler for akutthjelp etter takster ved Tannlegevakten AS. Takstene finnes på venterommet.

Tannlegevakten AS har bankterminal .

Se også info på Tannlegevaktens hjemmeside http://tannlegevaktenivestfold.no/

Klage

Tannhelsesektoren har egne rutiner for behandling av klager som gjelder tilbud og behandling ved offentlig tannklinikk.
Tannhelsesektorens rutiner for klagebehandling skal sikre at rettssikkerheten til pasienter og ansatte blir ivaretatt.

Riktig behandling av klagesaker skal også bidra til å forebygge senere klager.

Det kan fremsettes klager angående manglende oppfyllelse av rettigheter eller på utført behandling og på behandlers oppførsel.

Hvor skal klagen rettes?
En klage skal som hovedregel rettes til den tannklinikken hvor behandlingen er utført.
Klagen bør som regel rettes til klinikksjefen eller ansvarlig tannlege på klinikken.

Anke en avgjørelse i en klagesak:
En avgjørelse i en klagesak kan ankes til neste overordnede nivå som er:
Vestfold fylkeskommune
Direktør for Tannhelsesektoren
Postboks 2163 3103 Tønsberg
Telefon 33 34 42 55

Klage til fylkesmannen

Fylkesmannen i Vestfold er rett klageinstans dersom den som henvender seg med en klage ikke er tilfreds med at klagen behandles internt i Tannhelsesektoren.

Uavhengig av andre klageordinger kan enhver klage om mangelfull oppfyllelse av rettigheter eller mangelfull tannbehandling rettes til Fylkesmannen i fylket.
Klagen til Fylkesmannen skal være skriftlig.

Fylkesmannen i Vestfold
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Telefon sentralbord 33 37 10 00

Klage på tannbehandling utført ved private tannlegekontor i Vestfold.


Ta først kontakt hvor du har fått utført tannbehandlingen, fører det ikke frem kan du ta kontakt med Vestfold tannlegeforening ved lokal klagenemnd

(tannlegeforening.no)  eller du kan henvende deg skriftlig til Fylkesmannen i Vestfold.

Se også "Klagemuligheter etter tannbehandling"  Helsenorge.no

Administrasjonen

Tannhelsesektorens administrasjon og ledelse i Vestfold

Tannhelsesektorens administrasjon
Postadresse Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG
Telefaks: 33 34 40 49
E-post: firmapost(at)vfk.no

Besøksadresse til direktøren er:
Fylkeshuset, 2.etg. Tønsberg

Direktør: Trine Orten Groven Telefon: 33 34 42 55/98 64 56 13.
E-post: trineorteng(at)vfk.no

Øvrige ansatte ved direktørenskontor med besøksadresse: Fylkeshuset, 3.etg. Tønsberg

HR- og kommunikasjonrådgiver for tannhelsesektoren
Eirik Hjardeng Telefon: 33 34 40 49/91 32 23 89
 E-post: eirikh2(at)vfk.no

Tannpleier: Brit Knudsen Telefon: 33 34 40 83/95 23 34 53
E-post: britk(at)vfk.no

IT- ansvarlig for tannhelsetjenesten i Buskerud, Telemark og Vestfold:
Geir Fjerdingen Telefon: 33 34 40 37/41 47 42 87
E-post: geirf(at)vfk.no

Fagansvarlig for folkehelsearbeid i tannhelsesektoren
Tannpleier:
Gry Jakhelln Telefon: 91 10 44 55
Jobber: man-tirs- og onsdager ved Haugar tannklinikk 3.etg og på fylkeshuset tors- og fredager.

Administrasjonssekretær: Monika Gran Telefon: 33 34 40 42/41 10 86 82
E-post: monikag(at)vfk.no
Jobber: man-tirs-og torsdager på fylkeshuset og ons-og fredager ved Sentrum tannklinikk

Administrasjonssekretær: Lisbeth Juhl Johannessen Telefon: 33 34 40 51/90 18 77 72
E-post: lisbethe(at)vfk.no
Jobber: tirs-ons- og torsdager på fylkeshuset

Administrasjonssekretær: Merethe Christensen Telefon: 33 42 06 83/93 49 23 31
E-post: merethec(at)vfk.no
Besøksadresse alle dager ved Søeberg tannklinikk, Sandefjord

Traineekanditat: Kristine Myre Pedersen Telefon: 33 34 40 50

Brosjyrer - informasjonsmateriell

Her finner du brosjyrer som inneholder enkle tannhelseråd for småbarnsforeldre som er oversatt til følgende språk:

Brosjyrer
Norsk Arabisk
Engelsk Fransk
Litauisk Polsk
Russisk Somali
Swahili Vietnamesisk

   Brosjyre/plakat friske tenner.pdf

Vi anbefaler også hjemmesiden til "Norsk tannvern" som er  har et stort utvalg av minoritetsspråklig materiell om tannhelse.

Se nettsiden direkte til informasjonsmateriell: NorskTannvern.no

Fagstoff for samarbeidspartnere

Vi har samarbeid og skriftlige avtaler med alle kommunene for å bidra til tannhelseforebyggende tiltak innenfor helsestasjoner, pleie- og omsorgsavdeling, ulike institusjoner, barnevern, mottak for flyktninger og Sykehuset i Vestfold (Helse Sør-Øst).
Her finner dere nyttig fagstoff og viktig informasjon om samarbeidsrutiner for Tannhelsesektoren og ansatte i kommunene.
I tillegg finnes informasjonsmateriell for personell som skal hjelpe barn som trenger spesiell oppfølging i en vanskelig situasjon ved sykehusopphold.

Fagstoff for ansatte i pleie- og omsorgsavdelinger

Her finner dere nyttig fagstoff og viktig informasjon om samarbeidsrutiner som Tannhelsesektoren har med ansatte i kommunene.

Tannhelseperm for ansatte i hjemmesykepleie

Tannhelseperm for ansatte i institusjoner/bofellesskap

Tannhelseperm for ansatte i bofellesskap

 

Her finner dere registreringsskjema og tilbudsskjema for pasienter i hjemmesykepleie/institusjoner og bofellesskap:

Henvisningsskjema for pasienter i hjemmesykepleie og institusjoner.

Tilbudsskjema for pasienter med hjemmeadresse/bokollektiv og service leiligheter.

Helseskjema for henvisning til tannbehandling

Munnstellkort utarbeidet av Stenerud/Strand, DOF, Universitetet i Bergen

 

Fagstoff for ansatte ved Sykehuset i Vestfold (SiV)

"Alle barn har rett til god tannhelse" Her finner du informasjonsmateriell som skal være til hjelp for personell som skal hjelpe barn som trenger spesiell oppfølging i en vanskelig situasjon ved sykehusopphold.

Tannhelseperm for Sykehuset i Vestfold (SiV) avd. barn.

Informasjon om munn og tannstell (pptx)

Hjelpemidler for munn og tannstell (pptx)

Prosedyrer for munn og tannstell 

 

Tannhelsesektoren takker Norsk tannvern og Tako-senteret for godt samarbeid og lov til å bruke illustrasjonsmateriell.

Her finner dere henvisningsskjema for kommunal og statlig rusomsorg:

Henvisningsskjema for kommunal og statlig rusomsorg.
Helseskjema for henvisning til tannbehandling 

Her finner dere registreringsskjema for pasienter i statlig mottak:

Registreringsskjema for pasienter i statlig mottak

 

 Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS) er et interkommunalt selskap som eies av fylkeskommunene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Vi jobber med odontologisk spesialistbehandling, rådgivning og veiledning av tannhelsepersonell, forskning og fagutvikling, etterutdanning av tannhelsepersonell og bidrag til desentralisert spesialistutdanning av tannleger.

 Se hjemmesiden: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?