Lytt til tekst
SØK MENY

Elektronisk pasientjournal

Gå direkte til

Informasjon til pasienter om elektronisk pasientjournal.
  • Tannhelsektoren i Vestfold fylkeskommune registrerer alle pasienters person- og helseopplysninger i sitt    elektroniske pasientjournalsystem (EPJ).

  • Som pasient hos oss, skal du vite at dine helseopplysninger blir oppbevart etter de krav som lover og forskrifter setter (Datatilsynet).

  • Din elektroniske tannhelsejournal blir lagret i en ekstra sikret sone beskyttet av doble brannmurer der det ikke vil være mulig for uvedkommende å få tilgang.

  • Det er tannhelsepersonellet som arbeider på den klinikken der du blir behandlet, som har tilgang til din pasientjournal.

Ansvarlig for informasjonssikkerheten (databehandlingsansvarlig) 

Direktør for Tannhelsesektoren i Vestfold fylkeskommune 
Adr.: Postboks 2163         
3126 TØNSBERG

Hvilken person- og helseopplysninger lagres?

Nødvendige personopplysninger med navn, personnummer, adresse, telefon, evt. foresatte.
For aldersgruppen 1-20 år blir personopplysningene innhentet fra Folkeregisteret.

Generelle helseopplysninger som er av betydning i forhold til den helsehjelp vi som tannhelsepersonell yter. Helseopplysninger innhentes direkte fra pasienten enten via selvutfylt helseskjema eller gjennom samtale mellom pasient og behandler.

Spesifikke helseopplysninger for tenner og munnhule slik de fremkommer ved den kliniske undersøkelsen.

Utlevering av person- og/eller helse-opplysninger

Det vil normalt ikke utleveres person- og/eller helse-opplysninger fra våre dataarkiv, men i forståelse med pasienten vil utlevering kunne skje:

  • Dersom du skulle velge å bytte til annen tannlege, vil vi på din anmodning, kunne utlevere person- og/eller helse-opplysninger til ny behandler.

  • Ved behov for henvisning til spesialist, vil dine person- og/eller helse-opplysninger kunne bli utlevert.

Dine rettigheter som pasient i den off. tannhelsetjenesten:

  • Du har rett til informasjon om behandling av helse- og personopplysninger.
  • Du kan ha rett til innsyn i journalopplysninger.
  • Du kan kreve at feilaktige opplysninger om deg blir rettet evt. slettet.
  • Du kan be om utskrift av journal eller deler av journal.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?