Lytt til tekst
SØK MENY

Fagstoff for samarbeidspartnere

Gå direkte til

Vi har samarbeid og skriftlige avtaler med alle kommunene for å bidra til tannhelseforebyggende tiltak innenfor helsestasjoner, pleie- og omsorgsavdeling, ulike institusjoner, barnevern, mottak for flyktninger og Sykehuset i Vestfold (Helse Sør-Øst).

Her finner dere nyttig fagstoff og viktig informasjon om samarbeidsrutiner for tannhelsesektoren og ansatte i kommunene. I tillegg finnes informasjonsmateriell for personell som skal hjelpe barn som trenger spesiell oppfølging i en vanskelig situasjon ved sykehusopphold.

Fagstoff for ansatte i pleie- og omsorgsavdelinger

Her finner dere nyttig fagstoff og viktig informasjon om samarbeidsrutiner som Tannhelsesektoren har med ansatte i kommunene.

Tannhelseperm. pdf

 

Her finner dere registreringsskjema og tilbudsskjema for pasienter i hjemmesykepleie/institusjoner og bofellesskap:

Tilbud- innmelding- og helseskjema.

Helseskjema.

Link til Håndbok i munn- og tannstell. Tannhelsetjenstens kompetansesenter Midt- Norge

Link til munnstellkort Tannhelsetjenstens kompetansesenter Midt- Norge

Munnstellkort utarbeidet av Stenerud/Strand, DOF, Universitetet i Bergen

Fagstoff for ansatte ved Sykehuset i Vestfold (SiV)

"Alle barn har rett til god tannhelse" Her finner du informasjonsmateriell som skal være til hjelp for personell som skal hjelpe barn som trenger spesiell oppfølging i en vanskelig situasjon ved sykehusopphold.

Tannhelseperm for Sykehuset i Vestfold (SiV) avd. barn.

Informasjon om munn og tannstell (pptx)

Hjelpemidler for munn og tannstell (pptx)

Prosedyrer for munn og tannstell 

Tannhelsesektoren takker Norsk tannvern og Tako-senteret for godt samarbeid og lov til å bruke illustrasjonsmateriell.

Her finner dere henvisningsskjema for kommunal og statlig rusomsorg:

Henvisningsskjema for kommunal og statlig rusomsorg.
Helseskjema for henvisning til tannbehandling.

Her finner dere registreringsskjema for pasienter i statlig mottak:

Registreringsskjema for pasienter i statlig mottak (.pdf)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?