Lytt til tekst
SØK MENY

Klage

Gå direkte til

Tannhelsesektoren har egne rutiner for behandling av klager som gjelder tilbud og behandling ved offentlig tannklinikk. Tannhelsesektorens rutiner for klagebehandling skal sikre at rettssikkerheten til pasienter og ansatte blir ivaretatt.

Riktig behandling av klagesaker skal også bidra til å forebygge senere klager.

Det kan fremsettes klager angående manglende oppfyllelse av rettigheter eller på utført behandling og på behandlers oppførsel. 

Hvor skal klagen rettes?

En klage skal som hovedregel rettes til den tannklinikken hvor behandlingen er utført.
Klagen bør som regel rettes til klinikksjefen eller ansvarlig tannlege på klinikken.

Anke en avgjørelse i en klagesak:

En avgjørelse i en klagesak kan ankes til neste overordnede nivå som er:
Vestfold fylkeskommune
Direktør for Tannhelsesektoren
Postboks 2163 3103 Tønsberg
Telefon 33 34 42 55

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen i Vestfold er rett klageinstans dersom den som henvender seg med en klage ikke er tilfreds med at klagen behandles internt i Tannhelsesektoren.

Uavhengig av andre klageordinger kan enhver klage om mangelfull oppfyllelse av rettigheter eller mangelfull tannbehandling rettes til Fylkesmannen i fylket.
Klagen til Fylkesmannen skal være skriftlig.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Telefon sentralbord 33 37 10 00

E-post: fmvtpost@fylkesmannen.no

Klage på tannbehandling utført ved private tannlegekontorer i Vestfold


Ta først kontakt hvor du har fått utført tannbehandlingen, fører det ikke frem kan du ta kontakt med Vestfold tannlegeforening ved lokal klagenemnd

(tannlegeforening.no)  eller du kan henvende deg skriftlig til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Se også "Klagemuligheter etter tannbehandling"  Helsenorge.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?