Lytt til tekst
SØK MENY

Pasientinformasjon

Gå direkte til

Lov om tannhelsetjenesten er en rettighetslov, og tannhelsesektoren har ansvar for å gi et oppsøkende tilbud til alle som har rett til gratis opplysningsarbeid og individuell tannbehandling.

Lenke til: Lov om tannhelsetjenesten Lovdata.

Tannhelsetjenesten i Vestfold 

Har 140 ansatte som er fordelt på 14 offentlige tannklinikker i fylket vårt.
Vi behandler over 40 000 - 43 000 vestfoldinger hvert år.
Vi har nytt og moderne utstyr på klinikkene.
Vi har trygge og godkjente digitale journalsystem.
Våre ansatte har god kompetanse og er faglig oppdatert.
Våre tannklinikker har universell utforming slik at rullestolbrukere kan komme til behandling.
Vårt arbeid er regulert gjennom "Lov om tannhelsestjenester".Lovdata.no
Vi skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket har rimelig tilgang til nødvendig tannhelsetjenester.
Tannhelsesektoren skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og vi legger stor vekt på å hjelpe den enkelte til å ivareta sin egen tannhelse. 

Behov for akutt hjelp

Hvis du som er pasient hos oss har behov for øyeblikkelig hjelp, kan du ringe nærmeste offentlig tannklinikk i åpningstiden fra kl. 07:45 - 15:15.

Trenger du akutt hjelp i helger og høgtider kan du henvende deg til link: "Tannlegevakten AS" 
tannvakta(at)gmail.com

Hvem har rett til gratis tannbehandling?

I følge tannhelseloven har følgende grupper i befolkningen rett til gratis tannbehandling på offentlige klinikker:

 • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. (Gr.A)
 • Psykisk utvikliningshemmede. (Gr.B)
 • Eldre, langtidssyke og funksjonshemmede i institusjon. ( Gr. C1 )
 • Brukere av hjemmesykepleien som får tilsyn minst en gang hver uke i 3 måneder eller mer. (Gr.C2)
    (Med dette menes pasienter som mottar helsehjelp etter vedtak hjemlet i Helse- og Omsorgstjenesteloven 
   § 3-2, første ledd, pkt.6 bokstav a eller c.)
 •  19- og 20 åringer betaler 25% av offentlige takster. (Gr.D)
 • Det gis også tilbud om undersøkelse og tannbehandling for fengselsinnsatte og personer som er under rehabilitering i kommunal og statlig rusomsorg.

Voksne betalende pasienter

Tannhelsesektoren tar i mot timebestilling for voksne betalende pasienter ved våre tannklinikker så fremt vi har ledig kapasitet. Ring gjerne til nærmeste tannklinikk og be om time.

Her finner du din nærmeste tannklinikk: Tannklinikker.

Dette ønsker vi å tilby deg

 • En vennlig og trygg mottakelse.
 • Kort ventetid, når du har fått timeavtale på klinikken.
 • Undersøkelse og behandling med høy faglig standard.
 • Faglig råd om hvordan du kan ta vare på tannhelsen din.
 • God informasjon om eventuell nødvendig behandling, og du skal bli tatt med på råd i valg mellom ulike  behandlingsalternativer.
 • Du vil bli henvist til spesialist, når det er nødvendig.
 • Tilbud om ny innkalling/tannbehandling etter de behov du har.

Når og hvordan skjer innkalling til timeavtale?

Først innkalling(invitasjon) til tannklinikken vil skje ved 3-årsalderen.
Foresatte vil motta et brev/kort i posten med bindende timeavtale.

Ved første besøk vil tannbehandler tannpleier/ tannlege gi deg/dere  nyttig info om din/ditt barns tannhelse og hvilke innkallingsintervaller du trenger videre for at du/dere kan klare å ivareta god tannhelse fremover.

Vi har også et nært samarbeid med helsestasjonene så det kan også være at ditt barn blir henvist til oss før 3-årsalderen når det foreligger behov for det.

Mobilvarsling/SMS:
Påfølgende innkallinger/ timeavtaler vil du bli varslet  via kort eller SMS, så fremt vi har fått oppgitt riktig telefonnr. til pasient/foresatte eller pårørende.
Alle som har time hos oss på tannklinikken får også en påminnelse om timen som er avtalt.

Det er ikke mulig å svare tilbake på SMS-en, eller ringe til mobilnummeret den kommer fra fordi påminnelsen er en automatisk genertert melding.

Du kan også gi beskjed til tannklinikken hvis du vil reservere deg mot å få påminnelser pr. SMS.

Passer ikke timen? 

Ring tannklinikken så raskt som mulig, så kan vi tilby ny timeavtale.

VIKTIG! Timeavtaler kan ikke endres via e-post, kun via telefon.

Glemt time?

Gi beskjed så fort som mulig til tannklinikken hvor du hadde timeavtalen slik at vi  kan gi deg ny time.
Ved uteblivelser fra timeavtale har foreldre/foresatte selv ansvar for å bestille ny avtale.

Betalende pasienter belastes med timehonorar.
Betalende pasienter som uteblir eller melder avbud senere enn 24 timer før timeavtale, må betale  kr.720,-
hvis det er reservert time à 30 minutter.
19- og 20-åringer må betale 25% av dette honoraret.

Hvor ofte bør jeg eller mitt barn ha time?

Dette varierer ut fra ditt barn eller din tannhelsetilstand.
Har du spesielle problemstillinger, kan det være hyppige avtaler som eksempel 1-2 uker, 2 mnd eller variere opp til 24 måneder.

Ansvar for barnets tannhelse
Den offentlige tannhelsetjenesten har ansvar for å veilede i hvordan dere best kan ivareta denne rollen som foresatte.
Spør oss om det er noe dere lurer på. 

Lenge siden du eller ditt barn har fått innkalling?
Du kan gjerne ta kontakt med nærmeste offentlig tannklinikk.
Dette gjelder spesielt hvis du ny innflyttet til fylket vårt eller har byttet bostedsadresse. 

Vi har flere spesialtilbud 

 • Odontofobibehandling (tannlegeskrekk) TOO-team
 • Tannbehandling i narkose (se narkoseklinikken i Larvik)
 • Tannbehandling i lystgass
 • Spesialist i barnetannpleie
 • Tannleger med godkjenning til å gjøre implantatprotetikk med refusjon fra Helfo.

Kjeveortopedisk behandling (tannregulering)
Våre tannpleiere og tannleger henviser til kjeveortopedisk behandling når det er nødvendig og i samråd med pasient/foresatt/pårørende.

Hva koster dette?
Tannregulering dekkes ikke fullt slik som annen behandling for barn og ungdom mellom 0-20 år
Helfo dekker deler av behandlingen basert på grad av behandlingsbehov.
Det gis søskenmoderasjon.
Voksne får vanligvis ikke stønad og må betale alt selv.

Vi samarbeider til det beste for deg

 • Vi har avtale med alle kommuner i Vestfold
 • Vi har avtale med helsestasjoner, pleie- og omsorg, alle institusjoner, barnevern, asylmottak og VVSykehus
 • Gjennom studentutplassering bidrar vi til utdanning av fremtidens tannhelsepersonell.

Nyttige lenker om tannhelse på Helsenorge.no

https://helsenorge.no/tannhelse/tenner-hos-barn

https://helsenorge.no/tannhelse/hull-og-tannskader

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?