Lytt til tekst
SØK MENY

Tolk / Interpreter

Gå direkte til

Når brukes det tolk? (When use the interpeter?) 

Offentlig godkjent tolk brukes i de tilfellene det er nødvendig for å sikre kommunikasjonen i forbindelse med undersøkelse og behandling. Pasienten skal få tilstrekkelig informasjon slik at vedkommende er i stand til å gi informert samtykke til undersøkelse og tannbehandling.

Kostnader

Utgifter til tolketjeneste dekkes over Den offentlige tannhelsetjenestens budsjett når personer i statlig mottak som hører inn under tannhelselovens prioriterte grupper, behandles på en av fylkeskommunens tannklinikker.

Utgifter dekkes kun når tolk er rekvirert av / eller i forståelse med tannhelsesektorens ansatte.

Den offentlige tannhelsetjenesten er ikke pålagt å dekke kostnader ved behandling av personer  i statlige mottak som ikke er prioritert i tannhelseloven. Det er kommunen som i dette tilfelle må dekke utgifter til tolketjeneste.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?