Lytt til tekst
SØK MENY

Bevaringsområder for hummer

Gå direkte til

Fylkestinget i Vestfold vedtok Regional plan for kystsonen i Vestfold 6. november 2014 med tilhørende Handlingsprogram for perioden 2015-2016. Under delmål 8 er det uttrykt at fylkeskommunen «skal bistå kommunene med opprettelse av nye bevaringsområder for hummer». Nærings – og miljø seksjonen har fulgt opp dette gjennom 2 folkemøter i samarbeid med kommunene/Fiskeridirektoratet/ Havforskningsinstituttet/ Færder nasjonalpark, - et møte i sydfylket (Larvik 24.2.15) og et i midtfylket (Nøtterøy 28 4.15), samt i oppfølgende dialog og saksbehandling.

I etterkant av folkemøte på Nøtterøy 28. april 2015 ble Færder nasjonalpark bedt om å ta et initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra brukergrupper, forvaltning og forskning. Arbeidsgruppa foreslo at det ble opprettet 3 nye områder for hummerbevaring;

•Bolærne - utvidelse
•Bustein, Store Færder, Sandø
•Langeskjæra/Sydostskjæra i Tjøme og Stauper i Sandefjord

Etter at den faglige forberedelsen var utført ble saken forelagt nasjonalparkstyret i Færder Nasjonalpark, de tre aktuelle kommunene og Vestfold fylkeskommune. Fiskeridirektoratet har sendt saken på formell høring og endelig vedtak for de 3 områdene er gjort.

Initiativet i sydfylket er foreløpig stilt i bero i påvente av et ønske fra Larvik kommune om et Hummermøte 2. Dato for dette møtet er ikke fastsatt. 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?