Lytt til tekst
SØK MENY

Ren kyst

Gå direkte til
INTERREG prosjektet REN KYST igangsettes i 2016. Oslofjordens friluftsråd tok initiativet til å sette fokus på miljøutfordingene med marint søppel gjennom et INTERREG prosjekt over 3 år i Øst Skagerrak. Vestfold fylkeskommune ble invitert med i prosjektet og fylkesutvalget bevilget i sitt møte 5.3.2015 partnermidler til dette prosjektet. Marint søppel inngår i vesentlige spørsmål i Regional plan for vannforvaltning 2016 – 2021 og er et spørsmål som opptar Vestfolds kystkommuner i særdeleshet og Vestfoldsamfunnet generelt.

Den kunnskap Vestfold har ervervet gjennom bla. Hav møter land og gjennom arbeidet med regional vannforvaltingsplan har gitt en dypere forståelse av de utfordringer vi har i kystvannet. Kyststrømmenes bevegelser og hastighet gjør at Vestfolds kystsone er utsatt for påslag av marint søppel. Dette har entydige negative konsekvenser for Vestfolds marine attraksjonskraft, - for miljø – folkehelse og næring. En kan ikke se at disse utfordringene er mulig å løse uten samarbeid mellom landene i Skagerrak, EU og globalt. Fokus mot marint søppel løftes opp i flere nasjonale og internasjonale fora, og Vestfold retter nå fokus mot dette INTERREG prosjektet.

Færder nasjonalpark er opptatt av at kystvannet har en god miljøtilstand og utgjør sammen med øvrige del av Vestfoldkysten en svært viktig del av Vestfold attraksjonskraft. Marint søppel kommer med havstrømmene, fra skip og friluftsliv, men også fra elver og bekker, også i Vestfold. Dette er en utvikling som vi ønsker å snu. Østfold fylkeskommune vil være norsk prosjekteier. Sotenäs kommune i Bohuslän har rollen som Lead Partner. Fra norsk side vil Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold fylkeskommuner delta i  prosjektet.

Vestfold fylkeskommunens bidrag er kr. 300 000 fordelt over 3 år, samt 50 timer pr. år i tre år.

Les mer på prosjektets hjemmeside

Les mer om tildeling fra INTERREG

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?