Lytt til tekst
SØK MENY

Stillehavsøsters - fra problem til næringsmulighet

Gå direkte til

Stillehavsøstersen, Crassostrea gigas, er opprinnelig en asiatisk art som ble innført til Europa på 1960-tallet, og produseres i stor skala i Mellom-Europa.

Arten regnes som svært tilpasningsdyktig og ekspansiv. Denne østersen har etablert seg i vill tilstand i det meste av syd- og Mellom-Europa og nå også i Vestfold.

Utfordringen
Stillehavsøstersen sprer seg raskt og kan danne tette bestander, som får betydelig påvirkning på økosystemene. I tillegg kan den få negativ effekt på bruk av strandsonen, da den på grunn av rask vekst utvikler svært skarpe kanter, som virker som knust glass hvis en tråkker på dem. På flere strender på Bohuslänkysten er problemet så stort at det er pålegg å bruke badesko. I store områder i Nederland og Tyskland har de stengt for windsurfing. Stillehavsøstersen regnes derfor som” invaderende” art og er svartelistet i Norge.

Størst utbredelse i Vestfold
De første større bestandene av denne typen østers er funnet i Vestfold. Havforskningsinstituttet er opptatt av hvordan denne arten bør håndteres og i dialog med Vestfold fylkeskommune har Vestfold blitt pilotfylke for kunnskapsbygging, praktisk bruk og økonomisk håndtering av denne arten.

Kartlegge muligheter
Havforskningsinstituttet skal kartlegge utbredelsen av Stillehavsøsters på utvalgte lokaliteter i Vestfold, og lager en modell for bestandsberegning i fylket. Vestfold fylkeskommune har vedtatt å støtte kartleggingsarbeidet med kr. 180 000, og tatt prosjektansvaret med Havforskningsinstituttet som utførende instans. Aktuelle kystkommuner og aktuelle næringsaktører trekkes inn i arbeidet ved behov.

Østers som næring
Resultater av kartleggingen skal brukes for å beregne total mengde og potensialet for en eventuell høsting av Stillehavsøsters, som kan bli en ny næring i Vestfold. På denne måten tas det sikte på å redusere et problem, og samtidig utnytte dette som en næringsmulighet. Arbeidet som gjøres danner grunnlag for et nasjonalt arbeid på området.  Arbeidet med stillehavsøstersen er også et god eksempel på fylkeskommunens rolle som regional utviklings- og FOU-aktør.

Se innslag om Stillehavsøsters på NRK

Seminar Stillehavsøsters 12.12.18 på Melsom Videregående skole

Framtiden er blå v/Bjørn Horten, Østfold fylkeskommune
Strandrydding i Vestfold v/Christian Ringdal, Vestfold fylkeskommune
Stillehavsøsters i Vestfold v/Lene Berge, Fylkesmannen i Vestfold
Mulig etablering av blått på Melsom v/Linda på Melsom videregående skole
Sykdom Østers v/ Stein Mortensen
Mattrygghet- Stillehavsøsters v/Lars Johan Naustvoll, Havforskningsinstituttet
Miljøtokt Ytre Oslofjord v/Lars Wilhelm Solheim, Vestfold fylkeskommune
SNOK - Scandinavian Network on Oyster Knowledge
Stillehavsøsters - et problem, en mulighet eller begge deler? v/ Kåre Pettersen, fylkesvaraordfører VFK
Stillehavsøsters - forretningsplaner v/Per Dolmer, Orbicon

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?