Lytt til tekst
SØK MENY

Norges grønneste fylke

Gå direkte til

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Det er noe Vestfolds politikere tar på største alvor.

Vestfold har mål om å bli ett av de grønneste fylkene i landet. På veien dit må den grønne energien utnyttes og energismarte løsninger tas i bruk. Dette er det  tverrpolitisk enighet om, og vi har flere prosjekter som satser på grønn klima og energi.

Les mer om Regional plan for klima og energi 2016 - 2020

Satser på fornybar energi

Økt produksjon av fornybar energi er et satsingsområde i Regional plan for klima og energi, RPKE. Som regional utviklingsaktør er Vestfold fylkeskommune sitt ansvar bevisst ved å gjennomføre riktige miljøtiltak.

Ved å satse på miljø og klima legger Vestfold fylkeskommune til rette for å skape et nytt, og spennende marked sammen med næringslivet i Vestfold - og bidrar til å skape et marked i resten av landet.

Solcelleanlegg og energifabrikker

Fylkeskommunen ønsker å bygge miljøvennlige energiløsninger, såkalte energifabrikker, på utvalgte fylkeskommunale bygg.

Dette vil også bidra med å skape et nytt, og spennende marked sammen med næringslivet i Vestfold.

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser er i tråd med politikernes høye miljøambisjoner i Vestfold. Som ledd i arbeidet har VFK sluttet seg til leverandørutviklingsprosjektet "Fossilfrie bygge- og anleggsplasser".

I praksis betyr det at transport til og fra byggeplass, byggtørke/oppvarming i byggeperioden og drift av anleggsmaskiner på selve byggeplassen må foregå fossilfritt.

Les mer om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Vestfold

Nye Horten vgs – mijøsertifisert plusshus-skole

Nye Horten videregående skole blir på 18 000 kvadratmeter fordelt på fire etasjer og skal stå klart til skolestart i 2019. Bygget blir tilpasset ca. 1200 elever og nærmere 250 ansatte.

Skolen er det siste prosjektet i en stor skolesatsing fra Vestfold fylkeskommune. Når nye Horten videregående skole er ferdig vil fylkeskommunen ha investert nærmere 3 milliarder kroner i bygg de siste 10 årene.

Skolen får det mest moderne skolebygget i Norge og skal bygges som plusshus. Skolen blir også den første i landet med miljøsertifiseringen BREEAM NOR Outstanding.

Les mer om prosjektet Nye Horten videregående skole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?