Lytt til tekst
SØK MENY

Nye Horten VGS – Fremtidens skolebygg

Nye Horten videregående skole er skoleeksempelet på fremtidens skolebygg. Den prisvinnende skolen skal stå klar til skolestart høsten 2019, og blir Norges mest moderne og høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg.

Se 3D-visning av skolen

Bygges av Veidekke

7. juli 2016 ble det klart at Vestfold fylkeskommune hadde valgt Veidekke Entreprenør AS som vinner av anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole med sitt konsept «MOTUS». Den nye skolen skal bygges i Lystlunden Nord og dimensjoneres for 1200 elever.

Veidekke sitt konsept er et skolebygg som er kompakt og rasjonelt med bruk av den nordøstlige del av tomten som tilpasser seg i parken og inn mot idrettsanlegget på en god måte. Skolen benytter lite av parken til bygning. Det er stort areal for uteaktiviteter for elevene som også kan brukes i pedagogisk sammenheng. Skolen åpner seg mot parken på en fin måte som gjør at skolen fremstår som inkluderende og åpen.

Organiseringen av bygningen er rasjonell, åpen og inkluderende for elever og besøkende med et stort oversiktlige fellesrom som gir et fint innblikk i skolen og god oversikt hvor det er lett å orientere seg. Tannklinikken ligger i fjerde etasje og har egen inngang fra Strandpromenaden.

Ferdig i 2019

Mandag 29. mai 2017 ble byggestarten for nye Horten videregående skole markert. Skolen skal stå ferdig i 2019 og tas i bruk ved skolestart samme høst.

Horten videregående skole er det siste prosjektet i en stor skolesatsing fra Vestfold fylkeskommune de siste årene. Når nye Horten videregående skole er ferdig vil fylkeskommunen ha investert nærmere 3 milliarder kroner i bygg de siste 10 årene.

3D-visning

Få en sniktitt av skolen i 3D. Av Link Arkitektur.

Kontakt

Gisle Birkeland

Prosjektrektor

Send e-post

Tlf: 948 81316

Fakta

  • 18 000 m2
  • 1 200 elever
  • 200 ansatte
  • Breeam-NOR Outstanding
  • Plusshus, produserer mer energi enn det forbruker
  • 40 % klimagassreduksjon
  • Totalentreprenør er Veidekke Entreprenør AS