Lytt til tekst
SØK MENY

Nye Horten VGS – Fremtidens skolebygg

Nye Horten videregående skole er skoleeksempelet på fremtidens skolebygg. Den prisvinnende skolen er nå ferdig bygget og gjøres klar til skolestart høsten 2019. Dette er Norges mest moderne og høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg.

Se 3D-visning av skolen

Åpen og inkluderende

7. juli 2016 ble det klart at Vestfold fylkeskommune hadde valgt Veidekke Entreprenør AS som vinner av anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole med sitt konsept «MOTUS». Den nye skolen er plassert i Lystlunden Nord og dimensjonert for 1200 elever.

Veidekke sitt konsept er et skolebygg som er kompakt og rasjonelt med bruk av den nordøstlige del av tomten som tilpasser seg i parken og inn mot idrettsanlegget på en god måte. Skolen benytter lite av parken til bygning. Det er stort areal for uteaktiviteter for elevene som også kan brukes i pedagogisk sammenheng. Skolen åpner seg mot parken på en fin måte som gjør at skolen fremstår som inkluderende og åpen.

Organiseringen av bygningen er rasjonell, åpen og inkluderende for elever og besøkende med et stort oversiktlige fellesrom som gir et fint innblikk i skolen og god oversikt hvor det er lett å orientere seg. Tannklinikken ligger i fjerde etasje og har egen inngang fra Strandpromenaden.

Ferdig i juni 2019

Tirsdag  11. juni 2019 overrakte Veidekke skolen til Vestfold fylkeskommune. Skolen skal tas i bruk denne høsten.

Horten videregående skole er det siste prosjektet i en stor skolesatsing fra Vestfold fylkeskommune de siste årene. Med  dette prosjektet har fylkeskommunen investert nærmere 3 milliarder kroner i bygg de siste 10 årene.

3D-visning

Få en sniktitt av skolen i 3D. Av Link Arkitektur.

Kontakt

Gisle Birkeland

Prosjektrektor

Send e-post

Tlf: 948 81316

Fakta

  • 18 000 m2
  • 1 200 elever
  • 200 ansatte
  • Breeam-NOR Outstanding
  • Plusshus, produserer mer energi enn det forbruker
  • 40 % klimagassreduksjon
  • Totalentreprenør er Veidekke Entreprenør AS