Lytt til tekst
SØK MENY

Regionale planer

Gå direkte til

Fylkeskommunen legger rammer for dagens innbyggere og kommende generasjoners livsutfoldelse. Vi er en regional utviklingsaktør som tilrettelegger for og samarbeider med andre samfunnsaktører om utvikling av næringsliv og arbeidsplasser. Vi har fokus på arealbruken, bevaring av kulturminner, landskap og miljøkvaliteter og påser at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. Vi skal også ta initiativ og mobilisere forskjellige samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?