Lytt til tekst
SØK MENY

Tre regionale planer på høring

Gå direkte til

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA), Regional plan for folkehelse i Vestfold og Regional transportplan for Vestfold har vært ute på høring, med høringsfrist 3. desember 2018.

Fylkeskommunen oppfordrer høringsinstansene til å se de regionale planene i sammenheng.

Folkehelse er et viktig perspektiv i arealpolitikken. I RPBA er det et eget kapitel om folkehelse. Det er flere temaer i RPBA som er sentrale i et folkehelseperspektiv: arealforvaltning, boligbygging, by- og transportutvikling legger viktige rammer for helse og trivsel.

Tilsvarende er det temaer i folkehelseplanen som er sentrale for areal- og transportpolitikken: sosial bærekraft i by- og stedsutviklingen, helsefremmende nærmiljøkvaliteter, tilrettelegging for aktiv transport og muligheter for lek og trening i det offentlige rom.

Fylkeskommunen oppfordrer til en aktiv høringsperiode, hvor vi vil være behjelpelige med informasjon, orienteringer og svare på spørsmål.

Les hele høringsbrevet for RPBA og regional plan for folkehelse med mer informasjon om planprosessen og aktiviteter høsten 2018.

Les høringsbrevet for regional transportplan med mer informasjon om høringsmøtet 24. oktober

 

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Les mer om revidering av RPBA

Regional plan for folkehelse i Vestfold 2019-2030

Saksdokumenter til fylkestinget 21. mars 2019

Høringsbrev

Adresseliste til høringsinstansene

Høringsforslag plandokument (nettversjon)

Høringsforslag plandokument (utskriftsversjon)

Høringsforslag handlingsprogram

Regional transportplan for Vestfold

Høringsbrev

Adresseliste til høringsinstansene

Høringsforslag plandokument (utskriftsversjon)

Politisk behandling i fylkestinget

Saksframlegg - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
Saksprotokoll - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Saksframlegg - Regional plan for folkehelse 2018-2030
Saksprotokoll - Regional plan for folkehelse 2018-2030

Saksfremlegg - Regional transportplan for Vestfold
Saksprotokoll - Regional transportplan for Vestfold

Høringsfristen er forlenget til 3. desember

Fylkesutvalget i Vestfold fylkeskommune vedtok i møte 30. august å forlenge høringsfristen for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og Regional plan for folkehelse fra 1. oktober til 3. desember 2018. Dette er sammenfallenede høringsfrist som for Regional transportplan for Vestfold.

Dersom kommunen ikke får behandlet saken politisk innen fristen, bes det om at administrasjonens saksutredning likevel oversendes innen fristen og at det politiske vedtaket ettersendes umiddelbart etter politisk behandling.

Slik sender du inn en høringsuttalelse

  • E-post: Høringsuttalelser sendes til firmapost@vfk.no
  • Post: Vestfold fylkeskommune, postboks 2163, 3103 Tønsberg

Spørsmål til plandokumentene

  • Regional plan for bærekraftig arealpolitikk: Gry Backe, e-post: gryb1@vfk.no / tlf. 47 46 75 82
  • Regional plan for folkehelse: Elin Anne Gunleiksrud, e-post: elinanneg@vfk.no / tlf. 41 04 48 90
  • Regional transportplan: Marit Synnes Lindseth, e-post: marsyn@vfk.no / tlf. 99 25 75 35

Ved behov, kan det også gjøres avtale om orienteringer i møter eller liknende.

Kunnskapsgrunnlag for RPBA

Vi har innhentet kunnskap om Vestfold på sentrale områder som befolkningsvekst og demografi, det langsiktige utbyggingsmønsteret, handel, byutvikling og fortetting, næring og kulturmiljøer.

Her finner du rapportene og notatatene.

Høringskonferanse 6. september

Høringskonferansen om de regionale planene ble arrangert på Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) torsdag 6. september. Hensikten med konferansen var å presentere de nye grepene i planene, som grunnlag for høringsinnspill.

  • Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
  • Regional transportplan
  • Regional plan for folkehelse

Program for høringskonferansen

Presentasjoner fra høringskonferansen

Program og videre prosess for de regionale planene

Regionale planer i et bærekraftig perspektiv

Michael J. Fuller-Gee: "Mot et bærekraftig samfunn"

Myter og fakta om de tre reginale planene

Fortetting er en trussel mot gode bomiljøer og trivsel! Gratis kollektivtrafikk er et godt miljøtiltak! Er det myter eller fakta? Les mer og få ny kunnskap om Vestfold.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?