Lytt til tekst
SØK MENY

To regionale planer på høring

Gå direkte til

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og Regional plan for folkehelse i Vestfold (RPFH) ligger ute på høring. Høringsfristen er 1. oktober 2018.

Fylkeskommunen oppfordrer høringsinstansene til å se de to regionale planene i sammenheng.

Folkehelse er et viktig perspektiv i arealpolitikken. I RPBA er det et eget kapitel om folkehelse. Det er flere temaer i RPBA som er sentrale i et folkehelseperspektiv: arealforvaltning, boligbygging, by- og transportutvikling legger viktige rammer for helse og trivsel.

Tilsvarende er det temaer i RPFH som er sentrale for arealpolitikken: sosial bærekraft i by- og stedsutviklingen, helsefremmende nærmiljøkvaliteter, tilrettelegging for aktiv transport og muligheter for lek og trening i det offentlige rom.

Høringsprosessen for RPBA og RPFH

RPBA er en viktig plan for Vestfold, fordi den legger føringer for kommunenes konkrete planer for bruk av arealene. RPFH skal mobilisere til felles innsats for å forsterke det som fremmer helse, trivsel og trygghet i nærmiljøene der vi bor og lever livene våre.

Fylkeskommunen oppfordrer til en aktiv høringsperiode, hvor vi vil være behjelpelige med informasjon, orienteringer og svare på spørsmål.

Vi er spesielt interessert i å høre fra de unge – som skal bo og leve i Vestfold i mange år. Fylkeskommunen har et eget ungdomsmedvirkningsprosjekt, Ungdommens stemme, som skal gi sine høringsuttalelser til de regionale planene. Det er også ønskelig at kommunene legger opp til innspill fra ungdom, eksempelvis gjennom ungdomsrådene.

Les hele høringsbrevet med mer informasjon om planprosessen og aktiviteter høsten 2018.

Høringsdokumenter

Høringsbrev

Adresseliste til høringsinstansene

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Høringsforslag plandokument (nettversjon), Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Høringsforslag plandokument (utskriftsversjon), Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Elektroniske RPBA-kart

Regional plan for folkehelse i Vestfold 2018-2030 (RPFH)

Høringsforslag plandokument (nettversjon), Regional plan for folkehelse i Vestfold

Høringsforslag plandokument (utskriftsversjon), Regional plan for folkehelse i Vestfold

Høringsforslag handlingsprogram, Regional plan for folkehelse i Vestfold

Politisk behandling i fylkestinget 21. juni 2018

Saksframlegg - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
Saksprotokoll - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Saksframlegg - Regional plan for folkehelse 2018-2030
Saksprotokoll - Regional plan for folkehelse 2018-2030

Slik sender du inn en høringsuttalelse

  • E-post: Høringsuttalelser sendes til firmapost@vfk.no
  • Post: Vestfold fylkeskommune, postboks 2163, 3103 Tønsberg.

Får ikke kommunen behandlet saken politisk innen 1. oktober, bes det om at administrasjonens saksutredning likevel oversendes innen fristen og at det politiske vedtaket ettersendes umiddelbart etter politisk behandling.

Spørsmål om plandokumentene

Spørsmål kan rettes til: Gry Backe, e-post: gryb1@vfk.no / tlf. 47 46 75 82 og Elin Anne Gunleiksrud, e-post: elinanneg@vfk.no / tlf. 41 04 48 90.

Ved behov, kan det også gjøres avtale om orienteringer i møter eller liknende.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?