Lytt til tekst
SØK MENY

To regionale planer på høring

Gå direkte til

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og Regional plan for folkehelse i Vestfold (RPFH) ligger ute på høring. Høringsfristen er 3. desember 2018.

Fylkeskommunen oppfordrer høringsinstansene til å se de to regionale planene i sammenheng.

Folkehelse er et viktig perspektiv i arealpolitikken. I RPBA er det et eget kapitel om folkehelse. Det er flere temaer i RPBA som er sentrale i et folkehelseperspektiv: arealforvaltning, boligbygging, by- og transportutvikling legger viktige rammer for helse og trivsel.

Tilsvarende er det temaer i RPFH som er sentrale for arealpolitikken: sosial bærekraft i by- og stedsutviklingen, helsefremmende nærmiljøkvaliteter, tilrettelegging for aktiv transport og muligheter for lek og trening i det offentlige rom.

Høringsprosessen for RPBA og RPFH

RPBA er en viktig plan for Vestfold, fordi den legger føringer for kommunenes konkrete planer for bruk av arealene. RPFH skal mobilisere til felles innsats for å forsterke det som fremmer helse, trivsel og trygghet i nærmiljøene der vi bor og lever livene våre.

Fylkeskommunen oppfordrer til en aktiv høringsperiode, hvor vi vil være behjelpelige med informasjon, orienteringer og svare på spørsmål.

Les hele høringsbrevet med mer informasjon om planprosessen og aktiviteter høsten 2018.

Høringsdokumenter

Høringsbrev

Adresseliste til høringsinstansene

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Høringsforslag plandokument (nettversjon), Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Høringsforslag plandokument (utskriftsversjon), Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Elektroniske RPBA-kart

Regional plan for folkehelse i Vestfold 2018-2030 (RPFH)

Høringsforslag plandokument (nettversjon), Regional plan for folkehelse i Vestfold

Høringsforslag plandokument (utskriftsversjon), Regional plan for folkehelse i Vestfold

Høringsforslag handlingsprogram, Regional plan for folkehelse i Vestfold

Politisk behandling i fylkestinget 21. juni 2018

Saksframlegg - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
Saksprotokoll - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Saksframlegg - Regional plan for folkehelse 2018-2030
Saksprotokoll - Regional plan for folkehelse 2018-2030

Høringskonferanse 6. september

Høringskonferansen om de regionale planene ble arrangert på Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) torsdag 6. september. Hensikten med konferansen var å presentere de nye grepene i planene, som grunnlag for høringsinnspill.

  • Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
  • Regional transportplan
  • Regional plan for folkehelse

Program for høringskonferansen

Presentasjoner fra høringskonferansen

Program og videre prosess for de regionale planene

Regionale planer i et bærekraftig perspektiv

Michael J. Fuller-Gee: "Mot et bærekraftig samfunn"

Høringsfristen er forlenget til 3. desember

Fylkesutvalget i Vestfold fylkeskommune vedtok i møte 30. august å forlenge høringsfristen for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og Regional plan for folkehelse (RPFH) fra 1. oktober til 3. desember 2018.

Dersom kommunen ikke får behandlet saken politisk innen fristen, bes det om at administrasjonens saksutredning likevel oversendes innen fristen og at det politiske vedtaket ettersendes umiddelbart etter politisk behandling.

Slik sender du inn en høringsuttalelse

  • E-post: Høringsuttalelser sendes til firmapost@vfk.no
  • Post: Vestfold fylkeskommune, postboks 2163, 3103 Tønsberg

Spørsmål om plandokumentene

Spørsmål kan rettes til: Gry Backe, e-post: gryb1@vfk.no / tlf. 47 46 75 82 og Elin Anne Gunleiksrud, e-post: elinanneg@vfk.no / tlf. 41 04 48 90.

Ved behov, kan det også gjøres avtale om orienteringer i møter eller liknende.

Kunnskapsgrunnlag for RPBA

Vi har innhentet kunnskap om Vestfold på sentrale områder som befolkningsvekst og demografi, det langsiktige utbyggingsmønsteret, handel, byutvikling og fortetting, næring og kulturmiljøer.

Her finner du rapportene og notatatene.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?