Lytt til tekst
SØK MENY

RPBA på ny høring

Gå direkte til

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) legges ut på ny høring med høringsfrist torsdag 20. juni 2019.

Formålet med den regionale planen er å utforme en felles og forpliktende arealpolitikk som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Følgende dokumenter er på høring:

Bakgrunn

Forslag til RPBA var på høring fra 1. juli til 3. desember 2018. Planforslaget skapte stort engasjement og fylkeskommunen mottok 46 høringsuttalelser til planen. Uttalelsene inneholdt både kritiske merknader, hederlig omtale og konstruktive endringsforslag. Noen kommuner uttalte seg svært kritisk til planen, og kunne ikke akseptere planen slik den forelå.

RPBA skal være vestfoldsamfunnets omforente plan for en langsiktig, forutsigbar og bærekraftig arealpolitikk. Det er avgjørende for planens virkning og legitimitet at flertallet av partene kan stille seg bak hovedtrekkene i planen.

Fylkeskommunen har derfor omarbeidet deler av planen på bakgrunn av tilbakemeldingene. Innholdet i disse kapitlene er vesentlig omarbeidet i forhold til høringsforslaget fra 2018. Det er disse kapitlene og alle retningslinjene i RPBA som legges ut på ny høring.

Merknadene til de øvrige kapitlene i høringsforslaget fra 2018 krever ikke ny høring. Endringer i disse kapitlene er av mer redaksjonell karakter og vil ta utgangpunkt i allerede mottatte høringsinnspill.

Kunnskapsgrunnlag

Vi har innhentet kunnskap om Vestfold på sentrale områder som befolkningsvekst og demografi, det langsiktige utbyggingsmønsteret, handel, byutvikling og fortetting, næring og kulturmiljøer.

Rapportene og notatatene er publisert under tema her. 

Høringsbrev, leseveiledning og andre dokumenter

RPBA-kart

Høringsbrev: Varsel om ny høring av RPBA

Leseveiledning

Høringsuttalelser til RPBA

Oversikt over retningslinjene i opprinnelig planforslag

Oversikt over retningslinjene i gjeldende RPBA

Adresseliste

Saksfremlegg "Regional plan for bærekraftig arealpolitikk"

Saksprotokoll "Regional plan for bærekraftig arealpolitikk"

Slik sender du inn høringsuttalelsen

Høringsuttalelse kan sendes per e-post til firmapost@vfk.no eller per brev til Vestfold fylkeskommune, postboks 2163, 3103 Tønsberg

Høringsfristen er 20. juni 2019.

Spørsmål om plandokumentene?

Fylkeskommunen oppfordrer til en aktiv høringsperiode, hvor vi vil være behjelpelig med informasjon, orienteringer og ved å svare på spørsmål.

Spørsmål til plandokumentene kan rettes til: Gy Backe på e-post gryb1@vfk.no eller på telefon 474 67 582

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?