Verdiskaping i Vestfold

Gå direkte til

Vi ønsker å bidra til at Vestfold er en god og fremoverlent region også i fremtiden. Rollen som tilrettelegger for næringsutvikling og verdiskaping er en viktig oppgave for fylkeskommunen. Vi tar initiativ og mobiliserer ulike samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål.

Verdiskapingsinitiativet

Mer informasjon om Verdiskapingsinitiativet

Prosjekt vekstetablerere

Mer om Prosjekt vekstetablerere

Partnerskapet verdiskaping Vestfold

For å fremme en ønsket samfunnsutvikling i Vestfold er det avgjørende at ulike sektorer og samfunnsaktører samarbeider og utvikler felles strategier. I partnerskapet Verdiskaping Vestfold (VSV), er LO og NHO, kommuner, Fylkesmannen i Vestfold, NAV, Høgskolen i Sør-Øst Norge, Innovasjon Norge, Norsk forskningsråd og Vestfold fylkeskommune representert. VSV forvalter fylkets frie regionale utviklingsmidler på vegne av fylkestinget, og ledes av fylkesordføreren.Vestfold fylkeskommune er sekretariat for styringsgruppa.

Prosjekt Flere Unge i arbeid

Partnerskapet Verdiskaping Vestfold har inngått en forpliktende samarbeidsavtale som skal bidra til at flere unge får mer erfaring i arbeidslivet. Bakgrunnen for samarbeidsavtalen er at det er flere unge arbeidsledige og unge uføretrygdede i Vestfold enn i mange andre fylker. Nesten 10% av de unge i fylket vårt er verken i jobb eller under utdanning. Det vekker bekymring at stadig flere unge på terskelen til voksenlivet står delvis eller helt utenfor arbeidsmarkedet. 

Verdiskaping Vestfold forplikter seg gjennom avtalen til å arbeide aktivt sammen for å bidra til å løse de utfordringene for unge på arbeidsmarkedet i Vestfold. I fellesskap ønsker initiativet å planlegge og gjennomføre konkrete tiltak. Noen foreløpige ideer er: 

  • I mange år har det vært mangel på sykepleiere og fagfolk innen bygg og anlegg. En forsterket innsats for å øke søkningen til slike utdanninger og tilby attraktive jobber
  • Øke innslaget av arbeidspraksis i ulike utdanninger
  • På ulike måter øke tilfanget av lærlingeplasser
  • Utvikle trainee-program innen næringsliv og offentlig virksomhet for unge med masterutdanning

Det engasjeres en prosjektleder for tre år som ansettes våren 2018.

Publisert: 02.01.2018

Oppdatert: 15.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?