Lytt til tekst
SØK MENY

Nettskolen Vestfold

Gå direkte til

Nettskolen Vestfold er et fylkeskommunalt tilbud som er gratis for elever i Vestfold.  Gjennom sanntidsundervisning i digitale klasserom kan du ta fag som ikke tilbys på din lokale skole.
Foto: Pixabay & Unsplash

Om elevene

Du som velger fag i Nettskolen Vestfold får en fleksibilitet i din opplæringssituasjon som gir deg mulighet til å ta fag din egen skole ikke tilbyr. 

Hør hva andre elever sier om om det å være elev ved Nettskolen Vestfold i videoen under.

Om undervisningen

Du kan nå ta fag i Nettskolen Vestfold ved å følge sanntidsundervisning i et digitalt klasserom hvor du og dine medelever møter faglæreren din til undervisning og læring. Det spiller ingen rolle hvor du bor, du kobler deg bare opp til klasserommet via en nettlenke. Alt du trenger er hodetelefoner med mikrofon og en god internettilkobling. 

Du vil jobbe på en litt annen måte enn du pleier ved at omvendt undervisningsmetodikk benyttes. Det innebærer at du i forkant av hver time jobber med e-leksjoner og digital samhandling med dine medelever. Undervisningen i det digitale klasserommet er målrettet og bruker læringdata fra e-leksjonene slik at akkurat du får tilpasset undervisning til akkurat ditt nivå. Du har oppmøteplikt akkurat som i tradisjonell undervisning og fravær blir ført på normal måte. 

Om fagtilbudet

Eksamenskurs Klar1P2P 

Vestfold fylkeskommune har et gratis tilbud til deg som skal opp til ny utsatt matematikkeksamen i 1P og/eller 2P i november. Det er et intensivkurs som beynner uka etter høstferien og som varer frem til eksamen.Hva gjør du?
Din skole vet at du skal få tilbudet. Det kan imidlertid være lurt å snakke med studiekoordinator/rådgiver å melde fra at du er interessert i intensivkurset. Har du spørsmål kan du sende det til  nettskolen@vfk.no

Undervisningen
Intensivkurset består av to deler: Vanlig undervisning på skolen 1-2 ganger per uke + hjemmearbeid som du utfører i e-leksjoner. De gir læreren din informasjon om ditt læringsarbeid og hva du trenger hjelp til når dere møtes i klasserommet.

Vår erfaring er at 7 av 10 som følger intensivkurset består eksamen. Vi legger opp all undervisning på nivå "klare eksamen" og læreren din har spesiell kompetanse på å hjelpe til med akkurat det.

 Fransk nivå III

Nettskolen tilbyr elever i Vestfold Fransk nivå III kostnadsfritt. Dette passer deg som ønsker å fordype deg i fransk og ønsker fleksibilitet. Undervisningstilbudet inkluderer også en språkreise til Nice med lærer.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et digitalt klasserom, og i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert fransk både skriftlig og muntlig med dine medelever og læreren din. Alt du trenger er en PC, internett og hodetelefoner med mikrofon. Elevene kan komme fra hele Norge. Det spiller ingen rolle hvor du bor!

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018
 • Undervisningen er tirsdag og torsdag kl. 16-17. Tidspunktet kan justeres i samarbeid med klassen. 
  Det betyr at 5 timer på dagtid flyttes til to økter etter skoletid a 60 minutter.
 • Tilbudet inkluderer en språkreise til Nice i oktober (uke 42) 2018. Her vil du få praktisert målspråket, oppleve den franske kulturen og være elev på språkskole. 

Påmelding og opptak

Du melder deg på via din skole eller på http://vfk.empatix.no/nettskolen

Kinesisk nivå I

Nettskolen tilbyr elever Kinesisk nivå I. Dette passer deg som ønsker å lære deg kinesisk og ønsker fleksibilitet. 

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et digitalt klasserom, og i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert kinesisk både skriftlig og muntlig med dine medelever og læreren din. Alt du trenger er en PC, internett og hodetelefoner med mikrofon. Elevene kan komme fra hele Norge. Det spiller ingen rolle hvor du bor!

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018
 • Undervisningen er tirsdag og torsdag kl. 16-17. Tidspunktet kan justeres i samarbeid med klassen. 
  Det betyr at 5 timer på dagtid flyttes til to økter etter skoletid a 60 minutter.

Påmelding og opptak

Du melder deg på via din skole eller på http://vfk.empatix.no/nettskolen

Informasjonsteknologi 2 (programmering)

I Informasjonsteknologi 2 lærer du å utvikle IT-systemer som er en kompetanse det er behov for i mange yrker. Du vil lære å planlegge, programmere og dokumentere både vanlige IT-systemer og multimediabaserte løsninger.

Faget er et 5 timer realfag som du kan ta enten på VG2 eller VG3 og som gir 1/2 realfagspoeng.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et digitalt klasserom, og i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert faget både skriftlig og muntlig med dine medelever og læreren din. Alt du trenger er en PC, internett og hodetelefoner med mikrofon. 

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018

Påmelding
Påmelding skjer fra din skole eller på http://vfk.empatix.no/nettskolen

Matematikk 1T

Dette er et tilbud til deg som har 6 eller en sterk 5er i matematikk på ungdomsskolen og som ønsker en utfordring med å ta matematikk 1T i tillegg til ungdomsskolen på en videregående skole.

Tilbudet er en del av Den virtuelle matematikkskolen (DVM) som er et fagtilbud utviklet av Senter for IKT i utdanningen og Matematikksenteret. Undervisningen er todelt. Hjemme (eller på skolen) forbereder du deg via e-leksjoner før du møter til "vanlig" undervisning i det virtuelle klasserommet. Fagstoffet tilegner du deg gjennom e-leksjoner laget av matematikklærere. 

Undervisningen skjer i storgruppe på mandager og en valgfri klasse på tirsdag, onsdag eller torsdag. Undervisnigen starter normalt den første uka i september.

Du bør ha 6 i standpunkt på ungdomsskolen og faglæreren din må kunne bekrefte at du faglig «er ferdig med ungdomsskolepensum». Det betyr at både 8., 9. og 10. klassinger kan være kvalifisert for faget. 1T er et krevende fag og du må være forbredt på å bruke mye tid for å henge med.

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet omfattes av eget regelverk som du kan lese om på utdanningsdirektoratets nettsider.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-04-2013/

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018

Påmelding og opptak

Informasjon om påmelding før 1. juni 2018 HER.

Matematikk R1

Vestfold fylkeskommune tilbyr elever som har fullført matematikk 1T å ta matematikk R1 i Nettskolen Vestfold. Det gjelder både ungdomsskoleelever som forserer matematikkutdanningen og ønsker å ta R1 på VG1 og elever som går på studieprogram hvor det normalt "ikke er mulig" å ta R1.

Undervisning starter i begynnelsen av september, og foregår tirsdag og torsdag kl. 16 - 17 og kan justeres noe i samarbeid med klassen. For å delta trenger du en PC med webkamera, hodetelefoner med mikrofon og god internettilkobling.

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018

Påmelding og opptak 

Påmelding skjer via din skole eller på http://vfk.empatix.no/nettskolen

Matematikk R2

Matematikk R2 er et fag for deg som er spesielt interessert i matematikk og som trenger faget for å komme inn på videre studier. Vårt virtuell tilbud gjør det mulig å følge faget uavhengig av hvor du bor og passer også for elever på ulike studieprogram hvor faget ikke kan timeplasseres (Idrettsfag o.l).

Undervisningen foregår etter skoletid en time hver tirsdag og torsdag kl. 16-17, men kan justeres noe i samarbeid med klassen .I tillegg jobber du med e-leksjoner hjemme. Undervisningen starter den første uka i september. 

Du må være ferdig med matematikk R1 og du bør ha 4 eller bedre i standpunkt.

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018

Påmelding skjer fra din skole eller på http://vfk.empatix.no/nettskolen

Spansk nivå III

Nettskolen tilbyr elever i Vestfold Spansk nivå III kostnadsfritt. Dette passer deg som ønsker å fordype deg i spansk og ønsker fleksibilitet.Undervisningstilbudet inkuderer også en språkreise til Madrid med lærer.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et digitalt klasserom, og i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert spansk både skriftlig og muntlig med dine medelever og læreren din. Alt du trenger er en PC, internett og hodetelefoner med mikrofon. Elevene kan komme fra hele Norge. Det spiller ingen rolle hvor du bor!

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018
 • Undervisningen er tirsdag og torsdag kl. 16-17. Tidspunktet kan justeres i samarbeid med klassen. 
  Det betyr at 5 timer på dagtid flyttes til to økter etter skoletid a 60 minutter.
 • Tilbudet inkluderer en språkreise til Madrid i oktober (uke 42) 2018. Her vil du få praktisert målspråket og oppleve den spanske kulturen. 

Påmelding og opptak

Du melder deg på via din skole eller på http://vfk.empatix.no/nettskolen

Tysk nivå III

Nettskolen tilbyr elever i Vestfold Tysk nivå III kostnadsfritt. Dette passer deg som ønsker å fordype deg i tysk og ønsker fleksibilitet. Undervisningstilbudet inkuderer også en språkreise til Berlin med lærer.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et digitalt klasserom, og i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert tysk både skriftlig og muntlig med dine medelever og læreren din. Alt du trenger er en PC, internett og hodetelefoner med mikrofon. Elevene kan komme fra hele Norge. Det spiller ingen rolle hvor du bor!

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018
 • Undervisningen er tirsdag og torsdag kl. 16-17. Tidspunktet kan justeres i samarbeid med klassen. 
  Det betyr at 5 timer på dagtid flyttes til to økter etter skoletid a 60 minutter.
 • Tilbudet inkluderer en språkreise til Berlin i oktober (uke 43) 2018. Her vil du få praktisert målspråket og oppleve den tyske kulturen. 

Påmelding og opptak

Du melder deg på via din skole eller på http://vfk.empatix.no/nettskolen

Om formelle forhold

Nettskolen er en avdeling ved Horten videregående skole. Du finner derfor informasjon om formelle forhold som eksamen, fravær, oppfølging av Opplæringsloven §9A og klage på ansatte på Horten videregående sin hjemmeside.

 

Prøveplan for elever ved Nettskolen 2018/2019 finner du her. 

 

Elever som ønsker å slutte i faget sitt må fylle ut søknad om fritak. Deretter sende skjemaet enten som dokument eller bilde til guroh@vfk.no.

Om nasjonale prosjekter

Nettskolen Vestfold utfører et samarbeidsprosjekt for Udir som heter DVM (Den virtuelle matematikkskolen). Dette muligjør at elever i grunnskolen kan forsere undervisningen i matematikk 1T.

Om oss 

Nettskolen Vestfold er et ledende kompetansemiljø innen sanntidsundervisning i digitale klasserom og læringsstøttende teknologi.  

Sanntidsundervisning i digitale klasserom – Nettskolen Vestfold har siden 2012 erfaring med å flytte undervisning tildigitale klasserom, drifte virtuelle skoler og kompetanseheve lærere til å ta i bruk disse metodene på best mulig måte. Det digitale klasserommet åpner opp for at elever fra hele Norge kan møtes i samme klasserom og få undervisning i fag egen skole ikke tilbyr. 

Læringsstøttende teknologi – Vi tilstreber å ha oversikt over hva som rører seg på markedet innen e-læring og læringsstøttene teknologi til enhver tid. Utfra denne kunnskapen tar vi avgjørelser på hva som er mest hensiktsmessig å bruke for å skape læring. E-leksjoner er en viktig del av vår didaktiske modell for å skape varierte innlæringsmetoder, og læreren får tilgang til læringsdata som fremmer individuelt tilpasset undervisning.

Nettskolen Vestfold driver rådgivning for offentlige instanser innen sanntidsundervisning i digitale klasserom og læringsstøttende teknologi. På grunn av vår spesialiserte kompetanse innen de to områdene har Nettskolen Vestfold hjulpet flere Fylker (kommuner, videregående skoler og høyskoler) med å ta steget fra ordinær undervisning til sanntidsundervisning i digitale klasserom.

Denne spesialiserte kompetansen gjør Nettskolen Vestfold til en ofte brukt foredragsholder på nasjonale og internasjonale fagkonferanser som OEB (Learning technology Germany), NKUL (Norges største møteplass for IKT i undervisning), SETT (Møteplass for moderne og innovativ læring), FuNKon (konferanse for utdanning, teknologi og utvikling) m.fl. 

Hvem er vi? 

 

Kjetil Idås - daglig leder

Kjetil har ansvaret for den daglige driften av Nettskolen Vestfold. Kjetil har jobbet med forretnings- og skoleutvikling i mange år og har bla. vært faglig ansvarlig for å bygge opp den virtuelle matematikkskolen for SIKT (Udir), forlagene Eduke AS, Easy Data, Økonomiforlaget og Undervisningforlaget og sittet i en rekke styrer. Han er utdannet matematiker og har vært en hyppig brukt foredragsholder i inn og utland om IKT og matematikk, læringstøttende teknologi og sanntidsundervisning i digitale klasserom. 

Pål Simen Hem – IT-pedagog 

Pål Simen er ekspert på sanntidsundervisning i digtiale klasserom, og har gjennom mange år lært opp nettlærere, fylkesansatte og høyskoleansatte i hvordan drive en virtuell skole, og hvordan være en dyktig lærer i det digitale klasserommet. Han har jobbet med IKT og læring i ca. 20 år og har høgskoleutdanning elektronikk, økonomi, veiledning, IKT og PPU i fagkretsen. Pål Simen holder på å sluttføre en Masteroppgave innen IKT i læring på Høgskolen på Vestlandet, som handler om interaksjon i digitale klasserom. Han har jobbet på Nettskolen siden våren 2016. 

Kristine Hovden - IT-pedagog

Kristine har spesielt ansvar for produksjon av e-leksjoner, og jobber med å kurse bedrifter, kommuner og fylkeskommuner i implementering av nasjonale digitale opplæringsplattformer. Har utviklet og produsert e-læring for mange ulike målgrupper. Bakgrunn som daglig leder ved studiesenter, fullført to mastergrader innen prosjekt utvikling og helsefremmende arbeid, og har god kompetanse innen læringsstøttende teknologi. 

Morten Oddvik – IT pedagog 

Morten er ekspert på læringstøttende teknologi og produksjon av e-leksjoner. Han har holdt foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser som NKUL, OEB og Learning Solutions Expo. Morten er utdannet lektor i engelsk og har vært med å utvikle digitale løsninger for grunnskolen og for videregående opplæring. Han har vært med å bygge Nettskolen Vestfold fra starten av, og foreleser også om digitale læringsomgivelser på USN.  

Guro Huneide Hetland - Prosjektleder og studiekoordinator

Guro er lektor i realfag og har prosjektlederansvar for et samarbeidsprosjekt med Oppland fylkeskommune og Høyskolen i Innlandet som skal digitalisere Voksenagronom-utdanningen. Guro er også studiekoordinator for Nettskolen Vestfold og har ansvar for elevopptak, eksamensavvikling og andre skoleadministrative arbeidsoppgaver.

Bjørnar Ås - Prosjektleder

Bjørnar er prosjektleder og IT-pedagog for e-leksjonsproduksjon og sanntidsundervisning i digitale klasserom. Bjørnar er IKT-lærer - utdannet Dataingeniør, Bedriftsøkonom BI og Kognitiv coach. Han har lang erfaring fra næringslivet som bedriftsrådgiver og rekrutterer i tillegg har han hatt en rekke oppdrag innen coaching og digitale endringsprosesser.       

Nils-Jacob Herleiksplass - Prosjektleder

Nils-Jakob er prosjektleder for prosjektet Klar1P2P og har utviklet e-leksjonene som inngår i prosjektet. Til daglig er han også ansatt hos Universitetet i Stavanger som universitetslektor. Han har mye kompetanse innen læringsstøttende teknologi og arbeid med elever på alle nivåer, og har spesialisert seg på utviklende opplæring

Kontaktinformasjon

Ønsker du å kontakte Nettskolen sender du en mail til nettskolen@vfk.no. Vi hjelper deg så raskt vi kan.

Besøksadresse: Storgata 6, Horten

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?