Digital Vurdering i nettstudier

«Studenter som medansvarlige i vurdering. Erfaringer fra Fagskolen i Vestfold»

Prosjekt Digital Vurdering i nettstudiene skal presenteres på Norgesuniversitetets høstkonferanse 2018 i Tromsø 19. september. Tittelen på presentasjonen er «Studenter som medansvarlige i vurdering. Erfaringer fra Fagskolen i Vestfold». Tilstede fra prosjektgruppen er Vivian M. Luth-Hanssen (Utviklingsleder og e-læringskoordinator fra FiV), som skal presentere og rektor Reidar Grønli fra Fagskulen i Sogn og Fjordane.

Les mer om presentasjonen ...