Maritim utdanning

Fagskolen i Vestfold forventer å reetablere de toårige fagskoleutdanningene for dekk- og maskinoffiser på ledelsesnivå.

Den norske maritime klyngen har en sterk posisjon internasjonalt. Derfor ønsker stadig flere å utdanne seg innen maritim næring. Fagskolen gir deg en utdanning som gir et grunnlag for å løse et maritimt sertifikat.

Med et maritimt sertifikat får du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere. Verdenshavene er bare så vidt utforsket, og utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste satsningsområder i fremtiden. Det vil være behov for seilende personell, men landbasert virksomhet vil også ha et stort behov for maritim kompetanse. Derfor vil behovet for fagfolk med erfaring fra sjøen være økende

(Oppstart av studiet forventes høsten 2019, red.anm.)

Kontaktperson for studiet er:
Morten Wæhle. E-post: mortenw@vfk.no