Matematikk- og elektroteknikk kurs

Gå direkte til

De første fagskolestudentene i våre nye lokaler på Campus Vestfold
Lærer Tone Strand holder matematikk- og elektroteknikk kurs før skolestart