Nytt skoleår

Rektor Ola Småkasin ønsker studentene velkommen til studiestart
Nytt skoleår i våre nye lokaler på Campus Vestfold

Det var bokstavelig talt ingen ledige plasser igjen i det største av våre lokaler, da studentene møtte til studiestart mandag 27. august 2018. Det var anslagsvis mellom 120 - 130 studenter som møtte denne dagen.

I dag har Fagskolen i Vestfold to helsefagstudier og fire elektrofagstudier.

  • Helse, aldring og aktiv omsorg
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • Automasjon
  • Elektronikk
  • Elkraft
  • Elektrotekniker

Tilsammen er det 181 studenter på Fagskolen i Vestfold.