Verdensdagen i psykisk helse 2018

Det er å akseptere at vi er ulike, gi rom for egne og andres ulikheter.
Årets tema er "Vær raus". Det handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake.

Mandag, den 8 oktober, kl. 11.30  markerer Fagskolen i Vestfold Verdensdagen for psykisk helse. Vi kobler oss på online fra Campus Vestfold hvor studenter fra psykisk helsearbeid og rusarbeid skal spille et ordløst rollespill over årets tema: VÆR RAUS, og tilsvarende skal en gruppe som er tilknyttet Tanga International Comptance Senter (TICC) www.meetingpointtanga.net i Tanzania spille det samme tilbake. I etterkant forsøker vi å ha en kort dialog om raushet og hva det betyr for oss som bor i Norge og for de som bor i Tanzania. 

Faglærer Sigrid Lian er i Tanzania og vil delta i hele markeringen både online og resten av dagen rundt om i Tanga regionen hvor rollespillet vil vises på ulike arenaer i området.