Verdensdagen i psykisk helse

Onsdag 11.oktober 2017 inviterte studentene som tar videreutdanning innen psykisk helse- og rusarbeid til en markering av verdensdagen i psykisk helse.

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse og blir markert i tiden rundt 10.oktober. Dagen handler om å skape åpenhet og øke kunnskapen rundt det at vi alle har en psykisk helse.

Årets tema

Noe og glede seg over.

Markeringen fant sted i kantina på Horten videregående skole. Studentene belyste temaet ved å invitere inn elever og ansatte ved skolen til en uhøytidelig markering, med muligheter for Stigespill, ballkast, tegnebord utfylling av «glede» kort og en stor quiz. Sistnevnte var en stor suksess hvor studentene hadde samlet inn mange flotte premier, slik at vi kunne kåre flere heldige vinnere.

Studentene ved fagskolen delte ut vannflasker, gymbager, stressballer, twist og svarte etter beste evne på spørsmål fra elevene gjennom dagen. Vi vil avslutningsvis få lov til å takke alle de fantastiske bidragsyterne fra handelsstanden i Horten, som bidro med effekter og mange flotte premier: Blant de som gav oss bidrag var:

Kiwi, Rema1000, Kaffemakeriet, Apotek1, Helsestasjonen, Event kafe på Horten videregående skole.

Hilsen studentene ved FHP 2016-2018