Kvalitetsystem og beredskap

Fagskolen i Vestfold har i mange år hatt systemer for å sikre god kvalitet på utdanningen. Kvalitetssystemet ble godkjent av DNV GL 30.06.2014 og revideres årlig av DNV-GL.