Prosedyrer

Prosedyrene beskriver en fremgangsmåte for utførelse av handlinger i en gitt rekkefølge for å sikre at beskrevet arbeidsoperasjon blir utført på en sikker, innen et gitt tidspunkt og/eller på en ønsket forhåndsdefinert måte.