Skjemaer

Skjemaene er til bruk for skolens studenter, lærere og ledelse, samt eksterne interesser. De er utarbeidet for både å dokumentere og evaluere skolens utdanningstilbud og skolens rammefaktorer. I tillegg nyttes en rekke skjemaer som sjekklister, søknader og rapporter.
A01_Sjekkliste_Ansvarslærer.pdf B07_Søknad_om_fritak_fra_fag.pdf
A02_Skjema-dokument-emnerapport_FiV.pdf B08_Søknad_om_tilrettelagt_eksamen.pdf
A03_Skjema-dokument_rapport_for_skolens_linjer_FiV.pdf B09_Oppmelding_til_eksamen.pdf
A04_Skjema-dokument_evaluering_struktur,_rammefaktorer,_læring_og_vurdering.pdf B11_Skjema-dokument_sensorraport_del_1.pdf
A05_Sluttevaluering_automasjon.pdf B12_Skjema-dokument_sensorraport_del_2.pdf
A06_Sluttevaluering_elektronikk.pdf B13_Emal.pdf
A07_Sluttevaluering_elkraft.pdf B14_Instruks_for_eksamensvakter.pdf
A08_Sluttevaluering-helsefag.pdf B15_Midtveis-Responsundersøkelse.pdf
A09_Lærervurdering_styrke-svakheter.pdf B16_Oppstartsamtale_Elektrofag.pdf
A10_Evaluering_tidligere_studenter.pdf B17_Pakkliste_eksamen.pdf
A11_rektors_besøksrunde.pdf B18_honorarskjema_for_utarbeidelse_av_eksamen.pdf
A12_Emneplan.pdf B19_Honorarskjema_Sensor.pdf
A12b_Emneplan helsefag.pdf B20_Skjema-dokument_egenrefleksjon_helsefag.pdf
A14_Skjema-dokument-Risiko-sårbarhetsanalyse.pdf B21_Skjema-dokument_oppfølging_studentsamtale_1_og_2.pdf
B01_Emnevalg_F1.pdf B22_Skjema-dokument_opptakskrav_sosial_og_helsefag.pdf
B02_Emnevalg_FA2.pdf B24_Skjema-dokument_studentsamtale_start.pdf
B03_Emnevalg_FE2.pdf B25_Skjema-dokumentasjon_vurdering_av_praksis_(skjema_for_midt_og_sluttvurdering).pdf
B04 Emnevalg FS2.pdf B26_Skjema_dokument_eksterne_interessers_vurdering_av_utdanningstilbudet.pdf
B05_Poengberegningsskjema_opptak.pdf B27_Skjema-dokument_samarbeid næringsliv.pdf
B06_Studieavbrudd.pdf F852-001 Avvikskjema v4.pdf