Studieinformasjon

Studieplaner, reglement og kvalitetssystem danner grunnlaget for hvordan undervisningen ved Fagskolen i Vestfold skal gjennomføres. Dette område gir informasjon om skolens reglement og andre forhold som til sammen utgjør den ytre rammen for studier ved Fagskolen i Vestfold.