Om fagskolen

Gå direkte til

Fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som har en lovfestet tilknytning til arbeidslivet for å dekke framtidige kompetansebehov (Fagskoleloven, 2003). Fagskolens samfunnsmandat gir sektoren et uløselig bånd til arbeidslivet og arbeidslivets kompetansebehov. Dette båndet er kjernen i fagskolens egenart Fagskolens egenart defineres som en utdanning som fyller et behov i samfunnet og den dekkes ikke av universitets- og høyskoleutdanningen. Den består i å tilby korte, høyere yrkesrettede utdanninger i nært samarbeid med arbeids- og næringslivet.

Helsefagstudier

I dag har Fagskolen i Vestfold to helsefagstudier.
 - Helse, aldring og aktiv omsorg
 - Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Begge utdanningstilbudene har en normert studietid på ett år, men er tilrettelagt på deltid over to år. Utdanningene er stedbaserte.

Elektrofagstudier

Fagskolen i Vestfold tilbyr fire elektrofagstudier.

- Automasjon
- Elektronikk
- Elkraft
- Elektrotekniker

Elektrotekniker utdanningen er et nettbasert studie som går over ett år på deltid. Det tilsvarer ett halvt års heltidstudie. Automasjon-, elektronikk- og elkraftutdanningene tilbys både som stedbaserte heltids- og deltidsutdanninger på henholdsvis to og fire år. Elektronikkutdanningen er den eneste stedbaserte heltid/deltidsutdanningen i Norge

Historisk tilbakeblikk

Norges eldste tekniske utdanning startet i Horten og het "Den tekniske skole i Carl Johans Værn".

Det var Henrik Steffens Hagerup som den 14. august 1854 tok saken opp i Stortinget. 1000 Spd årlig var bevilgningen. I begynnelsen av september 1855 startet de første studentene i Norge sin tekniske utdanning i Horten. Skolen skulle dekke behovet for både teoretisk og praktisk opplæring innenfor maskinteknikk og fram til 1870 var den landets eneste tekniske skole. Dette var forløperen til Horten tekniske skole.

I 1953 ble skolen samlokalisert med den daværende Horten kommunale yrkesskole. I 1968 ble det opprettet en ny teoretisk-teknisk fagskole, som skulle dele skolelokaler og lærere med Horten tekniske skole. I 1976 ble et nytt utvalg for Horten tekniske fagskole opprettet, og skolen kom under lov om videregående opplæring. Staten overtok ansvaret for ingeniørutdanningen, mens yrkesskolen og fagskolen fortsatte som del av den videregående opplæringen i fylkeskommunal regi, under navnet Horten yrkesskole og tekniske fagskole. Fagskolen skulle gi teoretisk utdanning for voksne og unge som hadde praktisk erfaring fra arbeidslivet i tillegg til grunnleggende allmennutdanning. Fagskolen var en integrert del av yrkesskolen med felles administrasjon, felles skoleutvalg og lærerråd. Lov om fagskoleutdanning kom i 2003. Den regulerer fagskoletilbudene som én sektor. Fra 2004 har NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ansvar for å godkjenne fagskoleutdanninger. 1. januar 2011 blir fagskolen en egen virksomhet i Vestfold fylkeskommune

I dag regnes Fagskolen i Vestfold og ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge som arvtagere av Den Tekniske Skole i Cal Johans Værn.

Tidligere Horten Tekniske Fagskole, i dag Fagskolen i Vestfold avdeling for teknologifag kan se tilbake på mer enn 150 år med teknisk utdanning.

Les mer.... (Festskrift fra 1955)