Fagskolen flytter

Med nærhet til høyskolen og senteret for forskning og utvikling, vil fagskolen få muligheter til å bli bedre synlig i utdanningssystemet både for utdanningssøkende, arbeidsliv og øvrig utdanning.

 

Fagskolen etableres i lokaler leid av Studentsamskipnaden lokalisert på Bakkenteigen.
Det er en hektisk byggeaktivitet for tiden og lokalene er planlagt innflyttningsklare medio august 2018.

 

Søk en av våre utdanninger ...