Fagskolen i nye lokale

Med nærhet til Universitetet i Sør-øst Norge og senteret for forskning og utvikling, vil fagskolen få muligheter til å bli bedre synlig i utdanningssystemet både for utdanningssøkende, arbeidsliv og øvrig utdanning.

 

Fagskolen er nå etablert i lokaler leid av Studentsamskipnaden lokalisert på Bakkenteigen

Søk en av våre utdanninger ...