Skolerute og studiestart

Gå direkte til

Skolerute - 2017/2018

Måned

Antall dager

Ferier og fridager/ merknader

August

12

Første skoledag: Onsdag 16/8

September

21

Oktober

17

Høstferie uke 40: 2/10 – 6/10

November

22

Desember

14

Siste   skoledag: Onsdag 20/12

Januar

21

Første skoledag: Onsdag 3/1

Februar

15

Vinterferie   – uke 8: 19/2 – 23/2

Mars

17

Påskeferie:   26/3 – 30/3

April

21

Påskeferie:   2/4 Fridag: 30/4

Mai

17

Fridager   for studenter: 1/5,11/5,17/5,18/5,21/5

Juni

13

Siste   skoledag er torsdag 21/6

Studiestart - 2017/2018

Fag Tid Sted
Helsefag 1. klasse Mandag 21. aug. kl 10.00 Auditoriet, A327
Helsefag 2. klasse Onsdag 23. aug. kl 09.00 Teorirom, A326
Elektrofag 1. og 2. klasse Mandag 21. aug. kl 10.00 Blåsalen, A322
Elektrotekniker Mandag 26. feb. kl 09.00 Nettbasert

 

Kursstart - 2017/2018

Fag Tid Sted
EKOM kurs

Kursstart mandag 9.okt kl 09.00. Samlinger uke:
41,47,2,10,16,19 og 22

Blåsalen, A322  Auditoriet, A327
Matematikk og elektroteknikk kurs Mandag 14.aug. kl 09.00 Blåsalen, A322
Nettpedagogikk

12. apr. 2018
Kl 13.00 - kl 15.00

13. sep. 2018
Kl 13.00 - kl 15.00

Nettbasert

Publisert: 26.01.2018

Oppdatert: 14.03.2018