Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Studieplanen og litteraturlistene åpnes i egne vindu, som kan leses direkte eller lastes ned.

Studieplan
Arbeids- og framdriftsplaner er lagret på fagskolens nettportal

Litteraturliste (Emne 1)
Litteraturliste (Emne 2-4 FHP Kull 2018-20)

___

Tidligere studieplaner og litteraturlister
Studieplan for 2017-19
Litteraturliste (Emne 2-4 FHP Kull 2017-19)

Materialliste

For tiden er kravet at studentene anskaffer seg egen bærbar Pc utstyrt med Windows 7 eller et nyere operativsystem. Øvrig spesifikasjon for de respektive faglinjene er følgende:

Spesifikasjon Helsefag Elektrofag Kurs
Prosessor Intel Core i3 eller tilsvarende Intel Core i5 / i7 eller tilsvarende Intel Core i3, i5 / i7 eller tilsvarende, avhengig av type kurs

Ytterligere utstyr er hodetelefoner med støyreduserende mikrofon og videokamera som enten er integrert i datamaskinen eller eksternt. Utenfor skolen må studentene ha tilgang til internett med minimum hastighet tilsvarende et mobilt 4G nettverk.

Når det gjelder PC programmer får studentene tilgang til Office 365 i studieperioden.