Søknad

Gå direkte til

Søk studieplass på Fagskolen i Vestfold innen 15. april.

Før 15. april sendes søknaden til det nasjonale opptaket ...

Vigo

Finn studiets kurskode under de enkelte fordypningene nedenfor.
NB!
Bruk kurskoden for lettere å finne studiet på Vigo.

Fagskolen i Vestfolds skolenummer er 70030 og gjelder alle tilbudene.

Nødvendig dokumentasjon som ikke framkommer automatisk på Vigo, må skannes og lastes opp (vitnemål, fagbrev, arbeidsbekreftelser). Arbeidsbekreftelser må vise arbeidets art, varighet og omfang.

Etter søknadsfristen kan du sende søknad om ventelisteplass direkte til skolen.
Last ned søknadsskjema

Har du spørsmål, ta kontakt med oss.

Opptak

Krav til opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fag- eller svennebrev innen det aktuelle studiets fagområde. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Det kan også gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering, dersom studenten har fem årsverk relevant yrkeserfaring og i tillegg kompetanse tilsvarende Vg3 nivå for ett av yrkene nevnt under opptakskravet.

 Se «Forskrift om opptak og eksamen ved Fagskolen i Vestfold – FiV»

Fagbrev eller yrkeskompetanse som gir rett til opptak

Automasjon
 • Automatisering
 • Skipselektriker

Elektronikk

 • Produksjonselektroniker
 • Telekommunikasjon
 • Dataelektronikk

Elkraft

 • Elektriker
 • Energimontør
 • Heismontør
 • Skipselektriker
 • Tavlemontør
 • Vikler- og transformatormontør
 • Togelektriker

Energitekniker

 • Energimontør
 • Energioperatør

Elektrotekniker

 • Automatiker
 • Elektriker
 • Energimontør
 • Heismontør
 • Skipselektriker
 • Tavlemontør
 • Vikler- og transformatormontør
 • Togelektriker

Velferdsteknologi

 • Hjelpepleier
 • Omsorgsarbeider
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Sykepleier
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeuter
 
 • IKT og service
 • Byggdriftere
 • Automatisering
 • Elektronikk
 • Elektriker
 • Ingeniør innen profesjoner listet over

 Psykisk helsearbeid og rusarbeid

 • Ambulansearbeider
 • Apotektekniker
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Fotterapeut
 • Helsefagarbeider
 • Helsesekretær
 • Ortopeditekniker
 • Tannhelsesekretær
 • Aktivitør
 • Hjelpepleier
 • Omsorgsarbeider

 Helse, aldring og aktiv omsorg

 • Ambulansearbeider
 • Apotektekniker
 • Fotterapeut
 • Helsefagarbeider
 • Helsesekretær
 • Ortopeditekniker
 • Tannhelsesekretær
 • Aktivitør
 • Hjelpepleier
 • Omsorgsarbeider

 

Pallativ omsorg

 • Helsefagarbeider
 • Hjelpepleier
 • Omsorgsarbeider
 

Dekksoffiser

 • Matros

Maskinoffiser

 • Motormann

Elektrofagstudier med kurskode

 • Fordypning: Automatisering
  Kurskode: FTE01H (heltid), FTE01D (deltid)

 • Fordypning: Elektronikk
  Kurskode: FTE02H (heltid), FTE02D (deltid)

 • Fordypning: Elkraft
  Kurskode: FTE13H (heltid), FTE13D (deltid)

 • Fordypning: Elektrotekniker
  Kurskode: FTE55N (nettbasert)

 • Fordypning: Energitekniker
  Kurskode: FTE58N (nettbasert)

 • Fordypning: Velferdsteknologi
  Kurskode: FHH62D (deltid), FHH62N (nettbasert)

 • Fordypning: EKOM
  Kurskode: EKOM (Nettbasert m/obligatoriske samlinger)
  Søknad må sendes direkte til Fagskolen i Vestfold.
  Last ned søknadsskjema, E-post: fagskolen@vfk.no)

Helsefagstudier med kurskode

 • Fordypning: Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  Kurskode: FHH14D (deltid)

 • Fordypning: Helse, aldring  og aktiv omsorg
  Kurskode: FHH12D (deltid)

 • Fordypning: Palliativ omsorg
  Kurskode: FHH59D (deltid)

 • Fordypning: Velferdsteknologi
  Kurskode: FHH62D (deltid), FHH62N (nettbasert)

Maritimestudier med kurskode

 • Fordypning: Dekksoffiser
  Kurskode: FTM01H (heltid)

 • Fordypning: Maskinoffiser
  Kurskode: FTM02H (heltid)

Søknad etter tidsfrist

Søknad etter tidsfrist må sendes direkte til Fagskolen i Vestfold.
Last ned søknadsskjema, E-post: fagskolen@vfk.no)

Søk lånekassen

Søk elektronisk slik at du enkelt kan signere avtalen om støtte med BankID eller Buypass direkte fra Dine sider. For å kunne signere elektronisk må du velge det i søknaden om støtte.

Gå til søknaden om stipend og lån for høyere og annen utdanning.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?