Studieinformasjon

Studieplaner, reglement og kvalitetssystem danner grunnlaget for hvordan undervisningen skal gjennomføres.

Disse nettsidene gir informasjon om skolens reglement og andre forhold som til sammen utgjør den ytre rammen for studier ved Fagskolen i Vestfold.

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Som student ved Fagskolen i Vestfold er du medlem av Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (ssn.no). Via fagskolen betaler studentene en semesteravgift til samskipnaden, som bidrar til å sikre velferdsgoder til alle studentene i samskipnaden.