Studieinformasjon

Studieplaner, reglement og kvalitetssystem danner grunnlaget for hvordan undervisningen skal gjennomføres. Dette område gir informasjon om skolens reglement og andre forhold som til sammen utgjør den ytre rammen for studier ved Fagskolen i Vestfold.