Om Fagskolen i Vestfold

Gå direkte til

Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som har en lovfestet tilknytning til arbeidslivet for å dekke framtidige kompetansebehov (Fagskoleloven, 2018). Fagskolens samfunnsmandat gir sektoren et uløselig bånd til arbeidslivet og arbeidslivets kompetansebehov. Dette båndet er kjernen i fagskolens egenart. Fagskolens egenart defineres som en utdanning som fyller et behov i samfunnet og den dekkes ikke av universitets- og høyskoleutdanningen. Den består i å tilby korte, høyere yrkesrettede utdanninger i nært samarbeid med arbeids- og næringslivet.

Studier ved fagskolen i Vestfold

Vår eldste tekniske skole tilbyr mer enn bare teknisk utdanning. Fagskolen med de eldste istoriske røttene er samtidig blant de mest høyteknologisk orienterte. Skal du studere helsefag, elektrofag eller maritime fag, må du hit, til Campus Vestfold. Det er her du finner røttene til områdets unike elektronikkindustri. Ved Fagskolen i Vestfold kan du studere både elektrofag, helsefag og maritime fag. Les mer ...

Historisk tilbakeblikk

Norges eldste tekniske utdanning startet i Horten og het "Den tekniske skole i Carl Johans Værn".

Det var Henrik Steffens Hagerup som den 14. august 1854 tok saken opp i Stortinget. 1000 Spd årlig var bevilgningen. I begynnelsen av september 1855 startet de første studentene i Norge sin tekniske utdanning i Horten. Skolen skulle dekke behovet for både teoretisk og praktisk opplæring innenfor maskinteknikk og fram til 1870 var den landets eneste tekniske skole. Dette var forløperen til Horten tekniske skole.

I 1953 ble skolen samlokalisert med den daværende Horten kommunale yrkesskole. I 1968 ble det opprettet en ny teoretisk-teknisk fagskole, som skulle dele skolelokaler og lærere med Horten tekniske skole. I 1976 ble et nytt utvalg for Horten tekniske fagskole opprettet, og skolen kom under lov om videregående opplæring. Staten overtok ansvaret for ingeniørutdanningen, mens yrkesskolen og fagskolen fortsatte som del av den videregående opplæringen i fylkeskommunal regi, under navnet Horten yrkesskole og tekniske fagskole. Fagskolen skulle gi teoretisk utdanning for voksne og unge som hadde praktisk erfaring fra arbeidslivet i tillegg til grunnleggende allmennutdanning. Fagskolen var en integrert del av yrkesskolen med felles administrasjon, felles skoleutvalg og lærerråd. Lov om fagskoleutdanning kom i 2003. Den regulerer fagskoletilbudene som én sektor. Fra 2004 har NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ansvar for å godkjenne fagskoleutdanninger. 1. januar 2011 blir fagskolen en egen virksomhet i Vestfold fylkeskommune

I dag regnes Fagskolen i Vestfold og ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge som arvtagere av Den Tekniske Skole i Cal Johans Værn.

Tidligere Horten Tekniske Fagskole, i dag Fagskolen i Vestfold avdeling for teknologifag kan se tilbake på mer enn 150 år med teknisk utdanning.

Les mer.... (Festskrift fra 1955)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?