Valgemner og kurs

Gå direkte til

Fagskolen i Vestfold tilbyr valgfag og kurs innen elektro, realfag nettpedagogikk.

Ekom


Ekom kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på totalt 15 studiepoeng.

Gjennomføring
Ekom kurset består av regelverk, risikovurdering, sikkerhet, klima, prosjektering, faglig ledelse, EMC/EMI styringssystemer med mer. Ref. studieplanen. Kurset starter i begynnelsen av skoleåret og avsluttes med eksamen i siste halvdel av mai året etter. De stedbundne samlingene i skoleåret vil være på Bakkenteigen (Campus Vestfold, Universitetet i Sør-øst Norge). Hver samling går over tre dager (man, tir og ons). Skolens nettportal benyttes til nettstøttet kommunikasjon mellom studenter og undervisningspersonalet. Kursstart er å finne på siden ... Praktisk informasjon . Utdanningens kurskode, se søknad.

Inntakskrav
Det kreves to årig fagskoleutdanning med fordypning innen elektrofag. (Automasjon, Elektronikk eller Elkraft.) Dersom søker ikke har fagskole, men fagbrev eller fem års praksis, tilfredsstiller dette allikevel inntakskravet til EKOM emnet. Men Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) tidligere Post- og Teletilsynet krever fagskole i tillegg til Ekom kurset, for å kunne gi autorisasjon. Relevant praksis må dokumenteres.

Kostnader
Kurset er berammet til kr 22.000,-. Skolen vil fakturere beløpet for kurset medio november. Kurset må være betalt før eksamen kan avlegges. For skolens ordinære studenter som velger Ekom som valgfag, dekkes kostnaden av skolens statlige overføringer.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Bygningsautomasjon


Bygningsautomasjon er et valgfag som inngår i et tilbud til 2. års studenter i elektrofag ved Fagskolen i Vestfold. Valgfaget kan også tilbys som et separat nettbasert kurs (web klasserom) Les mer ...

Gjennomføring
Studentene lærer generelt om bygningsautomatisering. En viktig del av kurset er å gi studentene en helhetlig forståelse innen bygningsautomasjon. De vil få forståelse av KNX, som et verktøy for bygningsautomasjon. Helhetsforståelse er grunnlaget for at man kan analysere og vurdere samspillet mellom ventilasjon, lys, elektrisk oppvarming, vannbåren varme, energisentraler med mer. Man lærer også om energieffektivisering og godt inneklima. Detaljer for når valgfaget starter fremkommer av årets framdriftsplan/timeplan.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Matematikk og elektroteknikk


Tren på matematikk og elektroteknikk før du begynner på Fagskolen!

Gjennomføring
Vi har tilbud om både selvstudium og stedbasert undervisning (på skolen).
Oppstartsplan for sistnevnte tilbud er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Erfaringen fra Fagskolen i Vestfold, viser at mange trenger å friske opp sine kunnskaper i elektroteknikk og trene mye i matematikk faget. Tone (se bildet), er en av våre dyktigste matematikk og elektronikk lærere som er med deg gjennom hele studiet.
Oppgavene finner du under disse linkene:

Du må kjøpe en grafisk kalkulator Casio FX-9860 GII, men før du starter på studiet, kommer du langt med en du kanskje har fra før. Du kan teste med følgende regnestykket om kalkulatoren er grei å bruke: Hvis regnestykket 1+2x3 blir 7 kan du trygt bruke kalkulatoren du har. Viser derimot kalkulatoren 9 er den lite egnet, fordi den bruker en annen regnerekkefølge enn det vi gjør i matematikk.

Kostnader
Kurset er gratis for for deg som skal begynne på Fagskolen i Vestfold, så gi deg selv en god skolestart. Når du har fått velkomstbrevet med koder til kursene på Campus Inkrement, kan du begynne å trene allerede i dag.

Kontakt
Har du spørsmål? Ta kontakt med realfag lærer Tone Strand, tones@vfk.no

Nettpedagogikk for fagskoler


Nettpedagogikk kurset er tilrettelagt for fagskoler og det ligger tett opp til dagens undervisningspraksis.

Gjennomføring
Nettpedagogikk for fagskoler er basert på Vestfold-modellen (les mer …)
Bruk av læringsplattformen og videokonferanser, strukturering av studie, design av nettsamlinger, læringsaktiviteter, vurdering og oppfølging. Link til kursprogram

Kontakt
For mer informasjon kontakt Vivian M. Luth-Hanssen, vivianml@vfk.no, tlf. 970 73 755

Elektrotekniker kurs/valgfag

Elektrotekniker kursene/valgfagene tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.

Gjennomføring
Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- pr. fag. Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to fag som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?