Sommerskole

Gå direkte til

Sommerskolen er et gratis tilbud om 2 ukers intensiv opplæring for elever i yrkesfaglige løp eller lærlinger ute i bedrift som har strøket eller fått ikke vurdert (IV) i fagene matematikk og naturfag.

Sommerskolen 2018 gjennomføres på  Færder (matematikk og naturfag)  og Sandefjord (matematikk).

Du finner nærmere informasjon og link til påmelding her.