Leieavtale og regler

Gå direkte til

Alle elever ved videregående skoler i Vestfold fylkeskommune får leie bærbar PC. Det er ikke anledning til å benytte egen privat PC eller eget nettbrett i undervisningen ved skolene.

PC-utlevering

Før du får utdelt PC-en må du:

1. Laste ned leieavtale for elev-PC 

Leieavtale Høst 2017 (bokmål)

Leieavtale Høst 2017(engelsk)

2. Lese igjennom avtalen

3. Fylle ut skjema med all nødvendig informasjon

4. Skrive ut 2 eksemplarer

5. Signere begge eksemplarene. Er du under 18 år, må foreldre/foresatte signere kontrakten

6. Levere signert kontrakt til skolen når du henter PC-en (eventuelt følge anvisning fra skolen)

NB: Du vil ikke få utlevert PC før skolen har mottatt en undertegnet leiekontrakt. Husk å ta med legitimasjon!

 

Betaling for leie

Leie av PC betales elektronisk i Digitroll. Logg inn med din FEIDE-ID og gjennomfør betalingen. Dersom du lurer på noe finner du framgangsmåten ved å trykke Hjelp i venstremenyen.

Pålogging Digitroll

Skade på PC

Dersom det oppstår skade på PC-en din, må du fylle ut et skjema som beskriver hendelsforløpet. Beskriv så nøye som mulig hvordan skaden har oppstått.  

Skadeskjema

Skjema for skade på Lenovo

Skjema for skade på Dell 

Eksempel på utfylling av skjema

Skjemaet fylles ut og leveres Servicedesk IKT 

Reparasjonstider

Du kan sjekke om maskinen din er ferdig reparert ved å logge deg inn i Serviceportalen. Dersom du er utenfor VFKs nettverk, skriver du inn brukernavn og passord som du logger deg inn på maskinen med. 

Ansatte: login\brukernavn

Elever: skole\brukernavn

Egenandel

Egenandelen for reparasjoner faktureres i ettertid av skolens økonomiavdeling. Servicedesk IKT tar ikke imot kontant betaling.

Ved enkelte skoler er det mulig å betale med kort i resepsjonen og vise kvittering på Servicedesk IKT.

Følgende egenandeler gjelder:

300 kr

• Mindre skader på kabinett

• Tastatur

 

1000 kr

• Knust skjerm

• Større skade på kabinett

• Vannskade o.l.

• Stjålet PC - husk politianmeldelse 

Dersom tap eller skade skyldes uaktsomhet, vil du bli stilt økonomisk ansvarlig for hele kostnaden.

For at forsikringen skal gjelde må PC-en alltid fraktes i PC-sekk eller i trekket som følger med maskinen!

Reglementer 

PC-reglement (PDF)

Ordensreglement (PDF)

IKT-reglement (PDF)

Innlevering/utkjøp

Hva skal jeg gjøre med PC-en min ved skoleslutt?

Aktivere lisenskode

Brukerveiledning for avgangselever; privatisering og lisensaktivering (PDF)

Sjekk garantistatus på din HP-PC

Sjekk garantistatus på din Lenovo-PC

 

Når du leverer inn PC-en for å få administratortilgang, vil alt du har lagret på PC-en bli slettet. Det kan derfor være lurt å ta kopi av alle filer du ønsker å ta vare på - gjerne på en minnepenn. I tillegg vil du miste tilgangen til OneDrive-skolevfk rett etter skoleslutt.

Viktig å huske på før du tar sommerferie

Vg1

  • Dersom du har planer om å fortsette på samme skole neste skoleår, tar du med deg PC-en hjem i sommerferien. Husk å ta godt vare på den.
  • Skal du være elev ved en annen videregående skole i Vestfold, tar du med deg PC-en til den nye skolen. Servicedesk IKT på din nye skole hjeleper deg med å få riktig oppsett.
  • Hvis den videregående skolen ikke er i Vestfold, må du levere inn PC-en til Servicedesk IKT på skolen du forlater.

Vg2

  • Som utvekslingsstudent på Vg2 får du mulighet til å beholde PC-en mens du er i utlandet. Du må da betale gjenstående leiebeløp. Husk å henvende deg til Servicedesk IKT for administratortilgang før du drar.
  • Er du yrkesfagele som ikke skal være elev ved en videregående skole i Vestfold på Vg3, men for eksempel skal begynne i lære, kan du beholde PC-en hvis du betaler leiebeløp for det tredje året. Husk å henvende deg til Servicedesk IKT for administratortilgang før du slutter.

Vg3

  • Er du Vg3-elev og har betalt leiekostnad for tre år, beholder du PC-en ved skoleslutt. Husk å henvende deg til Servicedesk IKT for administratortilgang før du slutter for å unngå at PC-en slutter å fungere etter seks måneder.
  • Dersom PC-en er skadet eller har defekte deler, må skaden meldes Servicedesk IKT innen 10. juni. På grunn av garantien er det viktig at fristen overholdes. Skader som ikke omfattes av garantien vil bli belastet med en egenandel.
  • Når du tar med PC-en til Servicedesk IKT for å få administratortilgang, får du samtidig en gratis Windows-lisens.

Last ned Windows-lisens

Publisert: 18.01.2018

Oppdatert: 18.01.2018