Elevundersøkelsen 2017

Gå direkte til

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Vestfold fylkeskommune inviterer elever i Vg1, Vg2 og Vg3 til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. Det er alltid frivillig for elever å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn og på Vg1. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn.

I Vestfold gjennomføres undersøkelsen for Vg1, Vg2 og Vg3 og Greveskogen vgs gjennomfører undersøkelsen i ukene 47 – 49.

Spørsmål om følgende tema er obligatoriske:

  •     Trivsel
  •     Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  •     Hjem-skole-samarbeid
  •     Støtte fra lærer
  •     Vurdering for læring
  •     Medvirkning
  •     Regler på skolen
  •     Trygt miljø
  •     Rådgiving

Vi vil gå gjennom spørsmålene med elevene, slik at eventuelle misforståelser blir rettet opp før elevene svarer. Begreper som for eksempel mobbing og elevmedvirkning kan bli drøftet og klargjort.

Skolene og skoleeierne, dvs. Vestfold fylkeskommune har oversikt over sine egne resultater.

I januar publiserer Utdanningsdirektoratet nasjonale og fylkesvise resultater på udir.no.

I mars publiserer utdanningsdirektoratet resultater på skoleporten.no. Her finner du tall på nasjonalt nivå, fylkesnivå, kommunenivå og skolenivå, men kun for trinnene undersøkelsen er obligatorisk for: 7.trinn, 10. trinn og Vg1.

Når elever svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver man ikke inn navnet sitt. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva elevene har svart. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene elevene gir blir lagret og brukt på riktig måte.

Mer om undersøkelsen – klikk her

Selve inngangen til undersøkelsen