Infomøte for foresatte til Vg1-elever

Gå direkte til

Vi holder informasjonsmøte om fagvalg innen programområdet studiespesialisering.

I uke 48 arrangerer vi møte i skolens Storauditorium.

Studiekoordinator orienterer om de ulike fagene vi tilbyr, og om regelverket rundt fagvalg og fagkombinasjoner.

Elevene i de aktuelle førsteklassene har akkurat fått den samme orienteringen. Vi har stor tro på at det er lurt at dere foreldre/foresatte er med i elevenes fagvalg, og kan bistå med gode råd.

Elevene vil også bli fulgt opp med orienteringsmøter av og med de enkelte faglærere. De vil få henvisninger til godt og grundig informasjonsmateriell, og hver eneste elev i Vg1 studiespesialisering vil bli innkalt til samtale om fagvalg i Elevtjenesten hos studiekoordinatorene. Endelig fagvalg tas deretter, med frist 16.februar 2018.

Hilsen

Sabine Hammari Skarstad

Studiekoordinator

PS: Hvis du har vært på tilsvarende orienteringsmøte før på Greveskogen, i Kunnskapsløftets tidsånd, skal du vite at du er hjertelig velkommen til nytt møte og en oppfriskning av informasjonen. Men du har antagelig hørt alt sammen før.

Presentasjon av temaet. Dere finner også mer under informasjon for foresatte.

Les mer om våre fag på studiespesialisering.