Særordninger på eget skjema

Elever kan nå bruke den digitale skjemaløsningen for å søke fritak. Det er opprettet ett felles skjema for alle de videregående skolene.

Skjemaet brukes til å søke:

·         Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving

·         Fritak fra opplæring i kroppsøving

·         Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

·         Fritak for opplæring i skole i 2.fremmedspråk

·         Fritak for tidligere beståtte fag 

 

  1. Søknadene fordeles fra Dok.senteret på Fylkeshuset - via 360, til den enkelte videregående skole i elevens mappe. Se egen rutine

 

  1. Skolens arkivar fordeler søknaden videre i 360 til saksbehandler. Saksbehandler bør legge varsel på innkomne saker.

 

  1. Den enkelte skole må legge informasjon til elever på skolens nettside:

Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak..

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Logg deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.

Les mer om særordninger