IKT

IKT-tjenesten på Greveskogen ligger på biblioteket. Servicedeskens åpningstider er fra kl. 07.50-15.10. Servicedesk IKT på Greveskogen har telefonnummer: 330 16253

 Du kan melde saker til Servicedesk IKT ved å sende e-post til servicedeskikt@vfk.no