Læringsmiljø

Gå direkte til

Gjennom variert og relevant opplæring skal vi bidra til at elevene våre får kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør at de når sine mål og får et bra liv.

De fleste elevene våre har som målsetting å få studiekompetanse eller fagbrev. Disse elevene hjelper vi til å fullføre og bestå videregående med best mulig karakterer, alik at mange veier er åpne for videre utdanning og valg av yrke. Alle ungdommer har krav på et opplæringstilbud som er tilpasset deresevner og forutsetninger. Derfor har vi egne tilbud til de som har som mål å få en jobb uten fagbrev, de som har tilrettelagt arbeid som mål, og de som skal mestre livet i et dagsenter eller bofellesskap.

Skolen har også et eget tilbud til nyankomne unge innvandrere, som må lære norsk og bli kjent med det norske samfunnet.

Det er plass til alle typer ungdommer på Greveskogen, og mangfoldet av elever og utvalget i fagtilbud er viktige kvaliteter ved skolen.

 

Elevorganisasjoner

Elevrådet, skolemiljøutvalget og russestyret er sentrale elevorganisasjoner ved Greveskogen vgs.

Elevrådet

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ og har ansvar for å fremme elevenes interesser. Elevrådet består av representanter fra skolens klasser. Det er hver enktelt klasse som bestemmer hva elevrådet skal mene og satse på. Dette gjøres på elevrådsmøter, som arrangeres jevnlig, og på årsmøtet ved inngangen til hvert kalenderår.

Greveskogen vgs har et meget dyktig og aktivt elevråd. Elevrådet har betydelig innflytelse på skolens drift og utvikling. Elevrådslederen har en markant rolle på skolen, og det er stor interesse for å bli valgt inn i elevrådsstyret. Elevrådet gjennomfører hvert år ulike aktiviteter for å skape et godt skolemiljø, for eksempel grøtfest og Hei-uka.

Vilja Antonsen er ny elevrådsleder ved Greveskogen vgs.

Greveskogen videregående har et aktivt og sterkt elevråd som jobber for å fremme elevenes rettigheter og interesser. Elevrådet jobber for at skolen skal gi et best mulig utdanningstilbud i et godt psykososialt og fysisk miljø.

Antallet representanter i elevrådet varierer fra år til år, avhengig av antall klasser på skolen. Det er en tillitsvalgt og en vara for hver klasse. Normalt sett er det mellom 80-90 medlemmer i elevrådet.

 I tillegg kommer elevrådsstyret, som i perioden februar 2019 til februar 2020 ser slik ut:

 Elevrådet 2019Helene Viken tar over etter Vilja Antonsen

 

Elevrådsleder: Helene Viken 2STF

Nestleder: Maren Beate Ringvold Rønning 2STA

Sekretær: Dugagijn Osmanaj 2STF

Økonomiansvarlig: Fredrik Nielsen 1STF

Informasjonsansvarlig: Elionora Sjuls Kvernsmyr 2STG

Aksjonsleder: Sonja Siebenlist Smidsrød 2STF

Arrangementsansvarlig: Ruben Nordrum Henriksen 2MDA

Øvrig styremedlem: Anders Husby Vinghøg 2STF

Øvrig styremedlem: Christina Mchael Evensen 2STB

Yrkesfaglig representant: Hadish G. Hagos, 2MFA

SMU-leder: Belinda Rasmussen, 2STB

 

Skolemiljøutvalget

Gir råd til skolens ledelse om miljøsaker. Her kommer elevene med forslag til hva som bør gjøres for å forbedre miljøet. Mange viktige miljøtiltak starte med forslag i Skolemiljøutvalget: Gratis frokost alle skoledager og elevmentorordningen.

Russestyret

Blir valgt om høsten og jobber tett med skolens ledelse i forhold til hvordan russetiden kan være best mulig for elevene og skolen.

Elevmentorer

Elevmentorene er elever på andre årstrinn som gjør en viktig jobb for skolemiljøet. Alle nye klasser har to mentorer. De tar i mot elevene første skoledag, hjelper elevene i de nye klassene til å bli godt kjent med hverandre og arrangerer sosiale aktiviteter for klassen sin. Vil du vite mer om prosjektet Drømmeskolen?

ElevmentorerElevmentorerElevmentorerElevmentorer

 

Studietimen

Elevlærere

Hver tirsdag kan elevene jobbe med skolearbeid på biblioteket fra kl. 15.00-16.30. Studietimen er et møtested for alle elever som vil jobbe alene eller i grupper. Dyktige elevlærere hjelper til ved behov. Vi serverer gratis varm mat.

Frokost

Frokostservering

Hver morgen før skolestart fra kl. 07.30 serverer vi gratis havregrøt til elevene våre. Rakk du ikke frokosten denne morgenen, kan du få en god og energirik start på dagen med varm og fersk havregrøt.

 

Kontaktlæreroversikt

Skoleåret 2018-2019 har vi 21 klasser på studiespesialisering og tre klasser på musikk, dans og drama. I tillegg har vi fire klasser på restaurant- og matfag, fem klasser på service og samferdsel, to innføringsklasser og to TAF-klasser.

Oversikt over kontaktlærere og rådgivere i de ulike klassene

 

 

Klasse

Kontaktlærer

Rådgiver

INF 1

Jorunn Kruger

Kjersti Ottesen

INF 2

Anette Gundersen

Kjersti Ottesen

1MDA

Camilla Hellern

Kjersti Ottesen

1 RMA

Kristin Lervold

Inger Nedre-Flo

1 RMB

Hege Hambo

Inger Nedre-Flo

1 SSA

Stine I. Solberg

Anita Muldsvor

1 SSB

Renate Gjermundsen

Anita Muldsvor

1 SSC

Berit Salberg

Anita Muldsvor

1 STA

Lynn Wagner

Nina Mello

1 STB

Vidar Lunne/Beate Husby

Nina Mello

1 STC

Ida Welhaven Heiberg

Nina Mello

1 STD

Ingvild Linnestad

Kjersti Ottesen

1 STE

Harald Ekeli

Leslie Olsen

1 STF

Ulrik Berntsen

Leslie Olsen

2 KSA

Rina Myrrusten

Inger Nedre-Flo

2 MFA

Tonje Svendsen

Inger Nedre-Flo

2 MDA

Jørunn Stormorken/Svein Tore Ringøen

Kjersti Ottesen

2 SSA

Eli Indrebø Bruun

Maria Eide

2 SSD

Øyvind Kristiansen

Maria Eide

2 STA

Tone Bergan

Nina Mello

2 STB

Ina Christophersen/Kjeld-Willy Hansen

Nina Mello

2 STC

Are Mikkelsen

Nina Mello

2 STD

Bettina Skjelberg

Kjersti Ottesen

2 STE

Cecilie Lilleby

Leslie Olsen

2 STF

Monica Gjerpe Hansen

Leslie Olsen

2 STG

Mette Beckmann

Leslie Olsen

3 MDA

Irene Brandvold/Dag Einar Eilertsen

Kjersti Ottesen

3 STA

Eva Høijord

Nina Mello

3 STB

Christina Fjeldavli

Anita Muldsvor

3 STC

Per Erik Olsen

Anita Muldsvor

3 STD

Sven David Hansson

Nina Mello

3 STE

Inger Braa

Anita Muldsvor

3 STF

Maria Gran Hansen

Anita Muldsvor

3 STG

Trine Lia

Leslie Olsen

3 STH

Karianne Gamkinn

Kjersti Ottesen

3 TAF/4 TAF

Roy Andersen

Anita Muldsvor

 

Skolebrosjyra

I vår skolebrosjyre finne du viktig informasjon om skolehverdagen på Greveskogen vgs. Her finner du oversikt over feks fraværsregler, ordensreglement, klasser, fag osv.

 

Skoledagen

Skoledagen på Greveskogen er bygget opp med fire daglige økter. I tillegg har vi fagdager på fredagene.

Skoledagen starter kl. 08.00 og slutter kl. 15.00.

1.økt: Kl. 08.00-09.30

2.økt: Kl. 09.40-11.10

3.økt: Kl. 11.50-13.20

4.økt: Kl. 13.30-15.00

Fagdagene tar utgangspunkt i faget på timeplanen din i en bestemt time, feks fagdag 4.time. Da er det faget du har i 4.time på fredager du har fagdag i. Dette gjelder alle elever uansett klasse og trinn.

Skoleruta

Her finner du oversikt over høstferie, juleferie, vinterferie og andre fridager i skoleåret.

 

Skole- og fridager 2018-19
Måned  Antall dager     Ferier og Fridager / merknader 
August   10 Første skoledag: Mandag 20/8
September  21  
Oktober  17 Høstferie uke 40: 1/10 - 5/10
November  22  
Desember   15 Siste skoledag før jul: Fredag 21/12
Januar  21 Første skoledag etter nyttår: Torsdag 3/1
Februar  15 Vinterferie uke 8: 18/2 - 22/2
Mars   21  
April   16 Påskeferie: 15/4 - 22/4 
Mai   19 Fridager: 1/5, 17/5, 30/5 (Kr. Himmelfartsdag) og 31/5  
Juni 

 13

Fridag: 10/6 (2. pinsedag)
Siste skoledag torsdag 20/6

Skoleåret 2019/2020

Skolestart høst: 19. august

Siste skoledag i 1. termin: 17. januar

Første skoledag i 2. termin: 20. januar

Siste skoledag vår: 19. juni

Skoleruta