Læringsmiljø

Gå direkte til

Gjennom variert og relevant opplæring skal vi bidra til at elevene våre får kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør at de når sine mål og får et bra liv.

De fleste elevene våre har som målsetting å få studiekompetanse eller fagbrev. Disse elevene hjelper vi til å fullføre og bestå videregående med best mulig karakterer, alik at mange veier er åpne for videre utdanning og valg av yrke. Alle ungdommer har krav på et opplæringstilbud som er tilpasset deresevner og forutsetninger. Derfor har vi egne tilbud til de som har som mål å få en jobb uten fagbrev, de som har tilrettelagt arbeid som mål, og de som skal mestre livet i et dagsenter eller bofellesskap.

Skolen har også et eget tilbud til nyankomne unge innvandrere, som må lære norsk og bli kjent med det norske samfunnet.

Det er plass til alle typer ungdommer på Greveskogen, og mangfoldet av elever og utvalget i fagtilbud er viktige kvaliteter ved skolen.

 

Elevorganisasjoner

Elevrådet, skolemiljøutvalget og russestyret er sentrale elevorganisasjoner ved Greveskogen vgs.

Elevrådet

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ og har ansvar for å fremme elevenes interesser. Elevrådet består av representanter fra skolens klasser. Det er hver enktelt klasse som bestemmer hva elevrådet skal mene og satse på. Dette gjøres på elevrådsmøter, som arrangeres jevnlig, og på årsmøtet ved inngangen til hvert kalenderår.

Greveskogen vgs har et meget dyktig og aktivt elevråd. Elevrådet har betydelig innflytelse på skolens drift og utvikling. Elevrådslederen har en markant rolle på skolen, og det er stor interesse for å bli valgt inn i elevrådsstyret. Elevrådet gjennomfører hvert år ulike aktiviteter for å skape et godt skolemiljø, for eksempel grøtfest og Hei-uka.

Vilja Antonsen er ny elevrådsleder ved Greveskogen vgs.

Greveskogen videregående har et aktivt og sterkt elevråd som jobber for å fremme elevenes rettigheter og interesser. Elevrådet jobber for at skolen skal gi et best mulig utdanningstilbud i et godt psykososialt og fysisk miljø.

Antallet representanter i elevrådet varierer fra år til år, avhengig av antall klasser på skolen. Det er en tillitsvalgt og en vara for hver klasse. Normalt sett er det mellom 80-90 medlemmer i elevrådet.

 I tillegg kommer elevrådsstyret, som i perioden februar 2018 til februar 2019 ser slik ut:

 VIlja ny leder i Elevrådet

 

Elevrådsleder: Vilja Antonsen, 2MDA

Nestleder: Helene Viken 1STF

Sekretær: Kimia Seyedi 2MDA

Økonomiansvarlig: Tara O´Rourke 2MDA

Informasjonsansvarlig: Malin Ljone Mørken 1MDA

Aksjonsansvarlig: Nicolay Rowe 2STE

Arrangementsansvarlig: Thea Carlstedt 2STC

Øvrig styremedlem: Maren Beate Ringvold Rønning 1STA

Øvrig styremedlem: Emil Ek Egelandsdal 2MDA

SMU-medlem: Christian Tidemann 3STD

Yrkesfaglig representant: Antonio Joaquim 2MFA

 

Skolemiljøutvalget

Gir råd til skolens ledelse om miljøsaker. Her kommer elevene med forslag til hva som bør gjøres for å forbedre miljøet. Mange viktige miljøtiltak starte med forslag i Skolemiljøutvalget: Gratis frokost alle skoledager, overnatting på Hudøy for alle elevene på første årstrinn like etter skolestart og elevmentorordningen.

Russestyret

Blir valgt om høsten og jobber tett med skolens ledelse i forhold til hvordan russetiden kan være best mulig for elevene og skolen.

Elevmentorer

Elevmentorene er elever på andre årstrinn som gjør en viktig jobb for skolemiljøet. Alle nye klasser har to mentorer. De tar i mot elevene første skoledag, hjelper elevene i de nye klassene til å bli godt kjent med hverandre og arrangerer sosiale aktiviteter for klassen sin. Vil du vite mer om prosjektet Drømmeskolen?

ElevmentorerElevmentorerElevmentorerElevmentorer

 

Studietimen

Elevlærere

Hver tirsdag kan elevene jobbe med skolearbeid på biblioteket fra kl. 15.00-16.30. Studietimen er et møtested for alle elever som vil jobbe alene eller i grupper. Dyktige elevlærere hjelper til ved behov. Vi serverer gratis varm mat.

Frokost

Frokostservering

Hver morgen før skolestart fra kl. 07.30 serverer vi gratis havregrøt til elevene våre. Rakk du ikke frokosten denne morgenen, kan du få en god og energirik start på dagen med varm og fersk havregrøt.

 

Kontaktlæreroversikt

Skoleåret 2017-2018 har vi 21 klasser på studiespesialisering og tre klasser på musikk, dans og drama. I tillegg har vi fire klasser på restaurant- og matfag, seks klasser på service og samferdsel, to innføringsklasser og tre TAF-klasser.

Oversikt over kontaktlærere og rådgivere i de ulike klassene

 

Klasse

 Kontaktlærer(e)

 Rådgiver

 1RMA

 Kristin Lervold

Inger Nedre-Flo

 1RMB

 Hege Hambo

Inger Nedre-Flo

 1SSA

 Stine I. Solberg

Anita Muldsvor

 1SSB

 Berit Salberg

Anita Muldsvor

 1SSC

 Terje Tjølsen

Anita Muldsvor

 2TAF

 Roy Andersen

Anita Muldsvor

 3TAF

 Roy Andersen

Anita Muldsvor

 1MDA

 Marius Gundersen/Heidi Germann

Kjersti Ottesen

 1STA

 Lynn Wagner

Nina Mello

 1STB

 Jostein Øksne

Nina Mello

 1STC

 Are Mikkelsen

Nina Mello

 1STD

 Patrick Lie Johansen

Anita Muldsvor

 1STE

 Cecilie Lilleby

Leslie Olsen

 1STF

 Monica Gjerpe-Hansen

Leslie Olsen

 1STG

 Mette Beckmann

Leslie Olsen

 2KSA

 Rina Myrrusten

Inger Nedre-Flo

 2MFA

 Tonje Svendsen

Inger Nedre-Flo

 2SSA

 Eli Indrebø Bruun

Inger Nedre-Flo

 2SSC

 Øyvind Kristiansen

Inger Nedre-Flo

 2SSD

 Linda Therese Solheim

Inger Nedre-Flo

 2MDA

 Irene Brandvold

Kjersti Ottesen

 2STA

 Eva Høijord

Nina Mello

 2STB

 Christina Fjeldavli

Kjersti Ottesen

 2STC

 Per Erik Olsen

Nina Mello

 2STD

 Sven David Hansson

Nina Mello

 2STE

 Kjeld-Willy Hansen

Leslie Olsen

 2STF

 Anne Grethe Helgesen

Leslie Olsen

 2STG

 Torstein Solhjell

Leslie Olsen

 2STH

 Karianne Gamkinn

Anita Muldsvor

 3MDA

 Svein Tore Ringøen/Jørunn Stormorken

Kjersti Ottesen

 3STA

 Ida Welhaven Heiberg

Nina Mello

 3STB

 Harald Ekeli

Anita Muldsvor

 3STC

 Signe Ulset

Nina Mello

 

Skoledagen

Skoledagen på Greveskogen er bygget opp med fire daglige økter. I tillegg har vi fagdager på fredagene.

Skoledagen starter kl. 08.00 og slutter kl. 15.00.

1.økt: Kl. 08.00-09.30

2.økt: Kl. 09.40-11.10

3.økt: Kl. 11.50-13.20

4.økt: Kl. 13.30-15.00

Fagdagene tar utgangspunkt i faget på timeplanen din i en bestemt time, feks fagdag 4.time. Da er det faget du har i 4.time på fredager du har fagdag i. Dette gjelder alle elever uansett klasse og trinn.

Skoleruta

Her finner du oversikt over høstferie, juleferie, vinterferie og andre fridager i skoleåret.

  • Høsthalvåret: Onsdag 16. august - onsdag 20. desember 2017.
  • Vårhalvåret: Onsdag 3. januar - torsdag 21. juni 2018.
Skole- og fridager 2017-18
 Antall dager     Ferier og Fridager / merknader 
12 Første skoledag: Onsdag 16/8
21  
17 Høstferie uke 40: 2/10 - 6/10
22  
14

Siste skoledag før jul: Onsdag 20/12

21 Første skoledag etter nyttår: Onsdag 3/1
15 Vinterferie uke 8: 19/2 - 23/2
17 Påskeferie: 26/3 - 30/3
21 Påskeferie: 2/4. Fridag: 30/4
17 Fridager: 1/5, 10/5 (Kr. Himmelfartsdag), 11/5, 17/5,  18/5 og 21/5 (2. pinsedag)

13

Siste skoledag torsdag 21/6

Skole- og fridager 2018-19
Måned  Antall dager     Ferier og Fridager / merknader 
August   10 Første skoledag: Mandag 20/8
September  21  
Oktober  17 Høstferie uke 40: 1/10 - 5/10
November  22  
Desember   15 Siste skoledag før jul: Fredag 21/12
Januar  21 Første skoledag etter nyttår: Torsdag 3/1
Februar  15 Vinterferie uke 8: 18/2 - 22/2
Mars   21  
April   16 Påskeferie: 15/4 - 22/4 
Mai   19 Fridager: 1/5, 17/5, 30/5 (Kr. Himmelfartsdag) og 31/5  
Juni 

 13

Fridag: 10/6 (2. pinsedag)
Siste skoledag torsdag 20/6